close
Share with your friends

Nieuwe fiscaliteit vanaf 2018: “Ja, maar…”

Nieuwe fiscaliteit vanaf 2018: “Ja, maar…”

Het is een vaste traditie in ons land dat elk nieuw jaar een aantal wijzigingen met zich meebrengt in de fiscaliteit. Dit jaar is het aantal wijzigingen bijzonder groot. Fiscaal expert Stefaan Vlaminck van KPMG: “De regering heeft inderdaad een heel pakket aan maatregelen goedgekeurd, zelfs met zaken die pas ingaan in latere aanslagjaren, tot 2021. Onze voornaamste vaststelling is dat de fiscale wetgeving helaas niet eenvoudiger maar wel complexer wordt. Het belang van goed fiscaal advies neemt alweer toe.”

Gerelateerde content

Nieuwe fiscaliteit vanaf 2018: “Ja, maar…”

Zowat de belangrijkste maatregel voor ondernemers is de hervorming van de vennootschapsbelasting. Die werd net voor Kerstmis goedgekeurd in het federaal parlement, als onderdeel van het zogenoemde Zomerakkoord. Stefaan Vlaminck: “Het goede nieuws is dat het tarief van de vennootschapsbelasting geleidelijk aan zal dalen voor alle ondernemingen. Voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 daalt het tarief van 33,99% onder de 30%. Voor de internationale concurrentiepositie van ons land is dat een belangrijke maatregel. Bovendien is er voor kmo’s het bijzonder gunstige tarief van 20,40% op de eerste schijf van 100.000 euro (20% vanaf aanslagjaar 2021).”

Cosmetisch effect

Toch tempert de fiscaal expert het enthousiasme. “Door een aantal compenserende maatregelen kan het effect van de tariefdaling in het begin eerder cosmetisch zijn. Als we bijvoorbeeld specifiek naar kmo’s kijken: daar wordt het belastingvoordeel in belangrijke mate teniet gedaan doordat de verplichte minimumbezoldiging voor de bedrijfsleider stijgt van 36.000 naar 45.000 euro. In de praktijk betekent dit dus hogere sociale lasten en ook bijkomende personenbelasting.”

Een tweede interessante maatregel heeft opnieuw betrekking op kmo’s. “De regering heeft duidelijk de intentie om investeringen aan te zwengelen”, stelt Stefaan Vlaminck. “Daarom wordt de investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 20%, te berekenen op de aanschafwaarde. Dit is effectief een goede zaak. Ook al omdat de notionele intrestaftrek beperkt wordt. Sowieso is een cumul van beide maatregelen niet mogelijk.”

Om innovatie te stimuleren bestaat er reeds een aantal jaar een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. “Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar bepaalde bachelor diploma’s, wat uiteraard ook de innovatie in onze bedrijven verder ten goede zal komen”, aldus Vlaminck.

België interessanter vestigingsland

“Andere belangrijke maatregelen omvatten de aftrek voor definitief belaste inkomsten, kortweg DBI-aftrek, die voor groepen van vennootschappen stijgt van 95 naar 100%. En voor niet-kmo vennootschappen wordt ook de meerwaardebelasting bij verkoop van aandelen afgeschaft. Dit zal een positief effect hebben op België als interessant vestigingsland voor groepen en holdings met buitenlandse dochters. Ook bijvoorbeeld omliggende landen als Nederland en Luxemburg hanteren op vandaag een 100% vrijstelling op inkomende dividenden.”

Uiteraard zijn er nog aantal compenserende maatregelen die een negatief effect kunnen hebben. Stefaan Vlaminck: “Ik som er slechts enkele op. De aftrek voor risicokapitaal wordt afgebouwd. Ze zal enkel nog van toepassing zijn op de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen. Ten tweede: Om te verzekeren dat de belastingen tijdig worden betaald, verhoogt het vermeerderingspercentage voor de belastingsschijven die niet vooruitbetaald worden. En daarnaast wordt ook het gebruik van overgedragen aftrekken aan banden gelegd.” 

Dit is de eerste stap in de fiscale hervorming die de regering-Michel op touw heeft gezet. “De komende jaren komen er nog een reeks wijzigingen op ons af. Zo mogen we ons verwachten aan een beperking van de interestaftrek, de fiscale consolidatie en wijzigingen in de aftrek van autokosten. Het laatste woord over de belastinghervormingen is duidelijk nog niet gezegd”, besluit Stefaan Vlaminck.

© 2020 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)