Nederlandse Hoge Raad: geen 30%-regeling meer voor ingekomen werknemer uit België na eerste vijf jaar

Geen 30%-regeling meer voor ingekomen werknemer

Ruim een jaar geleden heeft Rechtbank Noord-Holland bevestigd dat ingekomen werknemers uit de grensstreek (waaronder België) geen recht hebben op toepassing van de 30%-regeling na de eerste vijf jaar van de looptijd. Hiervoor verwijzen wij naar de november 2016-editie van onze nieuwsbrief. Onlangs heeft de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank bevestigd en beslist dat een ingekomen werknemer uit België geen gebruik meer kan maken van de 30%-regeling na verloop van de eerste vijf jaar.

Gerelateerde content

Nederlandse Hoge Raad: geen 30%-regeling meer voor ingekomen werknemer uit België na eerste vijf jaar

150-kilometercriterium

De 30%-regeling is een forfaitaire regeling als tegemoetkoming voor kosten in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten). Sinds 1 januari 2012 komen uitsluitend werknemers in aanmerking die ten minste 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling of uitzending woonachtig waren op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.

Tussentijdse toetsing

Voor werknemers die op 1 januari 2012 reeds van de 30%-regeling gebruikmaakten, was een tussentijdse toetsing na vijf jaar na de datum van toekenning van de 30%-regeling van toepassing. De Belastingdienst past bij die tussentijdse toetsing het 150-kilometercriterium toe. Dit heeft tot gevolg dat een werknemer die voorafgaand aan zijn Nederlandse tewerkstelling woonachtig was in België of elders binnen de 150‑kilometergrens (in Luxemburg en in de Duitse en Franse grensstreek), de 30%-regeling niet meer mag toepassen na verloop van de periode van vijf jaar.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu beslist dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om bij de tussentijdse toetsing na vijf jaar het nieuwe 150-kilometercriterium toe te passen. De tekst van het besluit waarin de 30%-regeling is opgenomen staat volgens de Hoge Raad niet aan een dergelijke uitleg in de weg. Ook een beroep op het vertrouwensbeginsel – de Belastingdienst heeft aan de werknemer een beschikking voor toepassing van de 30%-regeling afgegeven voor de duur van tien jaar – wordt door de Hoge Raad verworpen.

Indien u op 1 januari 2012 gebruikmaakt van de 30%-regeling, dient op basis van dit arrest van de Hoge Raad te worden beoordeeld of u in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan acht maanden binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig bent geweest. In dat geval hebt u namelijk geen recht meer op toepassing van de 30%-regeling na afloop van de vijfjaarsperiode. Met het arrest van de Hoge Raad lijkt nu een einde te zijn gekomen aan de discussie omtrent de toepassing van de 30%-regeling bij ingekomen werknemers uit de grensstreek.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today