close
Share with your friends

Nederlandse btw-behandeling van vouchers

Nederlandse btw-behandeling van vouchers

Op 27 juni 2016 heeft de Europese Raad een richtlijn (Voucherrichtlijn) aangenomen om de Europese Btw-richtlijn te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om de btw-behandeling van vouchers binnen de Europese Unie te harmoniseren. Momenteel verschilt de btw-behandeling van vouchers nog per lidstaat. Als gevolg hiervan ontstaan er situaties van dubbele heffing en dubbele niet-heffing. De Europese richtlijn is erop gericht de concurrentieverstoring die hierdoor ontstaat, te voorkomen. Daarnaast wordt met de richtlijn beoogd een grens te trekken tussen vouchers enerzijds en instrumenten die uitsluitend tot betaling dienen (‘algemene betaalmiddelen’) anderzijds.

Thomas Zwaenepoel, Tax and Legal Partner, KPMG in Belgium

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

E-mail

Gerelateerde content

Nederlandse btw-behandeling van vouchers

Implementatie Voucherrichtlijn in Nederland

Naar aanleiding van de Voucherrichtlijn heeft de staatssecretaris van Financiën op 7 juli 2017 het Nederlandse wetsvoorstel voor de btw-behandeling van vouchers gepubliceerd. Het wetsvoorstel introduceert een aantal wijzigingen:

  • In de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 wordt een definitie van het begrip ‘voucher’ opgenomen.
  • Er worden twee soorten vouchers geïntroduceerd: vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik staat de btw-behandeling vast op het moment van uitgifte, bij vouchers voor meervoudig gebruik niet.
  • De btw-heffing over enkelvoudige vouchers vindt plaats op het moment van aankoop van de voucher. Tevens vindt btw-heffing plaats bij doorverkoop. De inwisseling van de voucher is geen zelfstandige handeling voor de btw en is dus niet belast.
  • Btw-heffing over meervoudige vouchers vindt plaats op het moment dat de voucher wordt ingewisseld. De uitgifte van de voucher is niet aan btw onderworpen. Bij doorverkoop vindt evenmin btw-heffing plaats.

De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting met ingang van 1 januari 2019 in werking en de wetgever streeft ernaar om de wettekst zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten op de tekst van de Voucherrichtlijn.

Een voorbeeld van een enkelvoudige voucher is een tegoedbon voor een gratis hamburger bij een fastfoodketen in Nederland. Op het moment van uitgifte van de voucher staat immers al vast dat de levering van de hamburger in Nederland is belast met het verlaagde tarief. Btw-heffing vindt daarom plaats op het moment van uitgifte van de voucher en niet op het moment van inwisseling van de voucher door de consument.

Een voorbeeld van een meervoudige voucher is een VVV Dinercheque. Pas als de consument de cheque inwisselt bij een bepaald restaurant, vindt btw-heffing plaats. Op dat moment staat immers pas vast welke prestaties zijn geleverd en met welk tarief deze zijn belast. Indien tijdens het diner bijvoorbeeld alcohol is geschonken, is het algemene tarief daarop van toepassing. Of alcohol is geschonken staat echter pas vast op het moment van inwisseling van de cheque en daarom vindt btw-heffing niet al plaats op het moment van uitgifte van de cheque.

En in België?

De Belgische btw-administratie past de nieuwe regeling zoals opgenomen in de Europese Voucherrichtlijn voor enkelvoudige en meervoudige vouchers al grotendeels toe. Hierdoor zal de weerslag van de omzetting van de richtlijn in België eerder beperkt blijven.

Slot

In het voorgaande is een aantal belangrijke zaken uit het wetsvoorstel toegelicht. Het bovenstaande is geen volledig overzicht van alle verwachte wijzigingen met betrekking tot de btw-behandeling van vouchers. Omdat de regelgeving op dit vlak complex is en er nog veel onduidelijkheden zijn, raden wij u aan goed te (laten) onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor de btw-behandeling van vouchers.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today