close
Share with your friends
Growth Promise Indicators 2018

Growth Promise Indicators 2018

Growth Promise Indicators 2018

KPMG: “Investeringen in technologische infrastructuur en efficiënte instellingen sleutel tot economische welvaart”

Tijdens het World Economic Forum in Davos lanceert KPMG de vijfde editie van de Growth Promise Indicators (GPI). Met de GPI bekijkt KPMG het groeipotentieel van 180 landen (en Hong Kong) door middel van vijf indicatoren: macro-economische stabiliteit, de openheid en de wil om te hervormen, de kwaliteit van de infrastructuur, het menselijk kapitaal en de institutionele sterkte.

Geografische spreiding

  • West-Europese landen staan bovenaan de GPI-ranglijst, met Nederland als eerste, Zwitserland als tweede, Luxemburg als derde en Noorwegen als vijfde land. Hong Kong (SAR) (4) en Singapore (7) zijn de enige niet-Europese landen en jurisdicties in de top 10. Ondanks de brexit blijft het Verenigd Koninkrijk ongewijzigd op de 13de plaats, net achter Canada, dat twee plaatsen stijgt dankzij institutionele en infrastructurele verbeteringen. 
  • Opmerkelijk, veel van de grotere mondiale economieën staan buiten de top 10, waaronder Duitsland (14), Japan (20), de Verenigde Staten (23) en Frankrijk (24).
  • Het onderzoek heeft retrospectief gekeken naar twee decennia aan gegevens. Alle regio's kenden een verbetering, met uitzondering van Afrika. Oost-Europa, Azië en het Midden-Oosten ontwikkelden zich het sterkst.

Enkele andere conclusies:

  • De GPI toont aan dat de meerderheid van de landen minder open staan ten opzichte van internationale handel dan tien jaar geleden. In de periode 2002-2007 werden 132 landen meer open en 44 landen minder open. In de periode 2012-2017 werden ‘slechts’ 59 landen meer open, en was er een regressie bij 116 landen. Dit houdt in dat er een vertraging van de globalisering is ingetreden, en dat deze al lang voor 2016 is ingezet: het jaar van de verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president en het brexit-referendum.
  • Volgens de studie hebben lagere en middeninkomenslanden de neiging om vooral te investeren in transportinfrastructuur, waardoor ze minder inzetten op innovatieve trends zoals artificiële intelligentie en het internet der dingen.
  • Efficiënte instellingen, een goed werkende overheid en kwaliteitsvolle regelgeving zijn cruciaal. Sommige lagere inkomenslanden – zoals Rwanda of Bhutan – verbeteren hun groeipotentieel hierdoor enorm.

België op plaats 16

Ons land staat op de zestiende plaats, net als vorig jaar, en haalt een score van 7,42/10. Een sterke positie, maar toch zijn verbeteringen mogelijk, zeker als we vergelijken met buurlanden Nederland en Luxemburg. 

Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België: 

“Ons land haalt de top 20 en handhaaft zijn positie: dat is alvast heel positief. We scoren ook bijzonder goed in menselijke ontwikkeling (8,02) – ons onderwijs en onze gezondheidszorg - en de wil en mogelijkheid om te hervormen (9,35). De fiscale hervormingen in het zomerakkoord zijn een mooie illustratie van dit laatste. Maar inzake macro-economische stabiliteit scoren we behoorlijk laag (2,92) en dat is in de eerste plaats door onze historische staatsschuld, die nog steeds boven 100% van ons BBP ligt. Ook de kwaliteit van onze infrastructuur (6,97) moet een inhaalbeweging maken als we met Nederland of Luxemburg vergelijken. Hierin zitten uitdagingen voor zowel de federale overheid als voor de deelstaten.” 

De uitdagingen van ons land bevinden zich niet alleen op binnenlands vlak, maar ook internationaal: 

“Buitenlandse directe investeringen en internationale handel zijn een levensader voor ons land, dat één van de meest geglobaliseerde economieën ter wereld is. De vertraging van de globalisering en protectionistische tendensen zijn een wake-up call. Op diplomatiek vlak moet ons land zich scharen achter de vrijhandel, in het belang van onze welvaart”, aldus Maerevoet. 

Looking Ahead

Wat de toekomst betreft, wijst KPMG op de volgende potentiële thema's om de GPI-prestaties en de welvaart van de landen in de komende tien jaar te stimuleren:

As far as the future is concerned, KPMG points to the following potential themes in order to stimulate GPI performance globally and individual national prosperity over the next ten years:

  • Investeren in technologische infrastructuur, inclusief in landen met een lager inkomen.
  • Transparantie in beleidsvorming: de betrokkenheid van burgers via online platformen moet het draagvlak vergroten.
  • Schulden en macrostabiliteit zullen - een decennium na de financieel-economische crisis – blijven verbeteren, met veel landen die beter in staat zijn om hun begrotingen te herstellen.

Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België, besluit 

"Het GPI-rapport onderzoekt hoe individuele landen duurzaam kunnen groeien en hun potentieel kunnen benutten. Het laat zien dat een aantal landen hun ontwikkeling versnellen door slimme investeringen in technologie of infrastructuur. Maar het is ook van cruciaal belang dat landen investeren in de juiste opleiding en training om volgende generaties klaar te stomen voor de toekomst. Ook het bedrijfsleven speelt een centrale rol hierin: we moeten investeren in onze mensen en hen begeleiden bij de start van de vierde industriële revolutie."

Neem contact met ons op

Gerelateerde content