close
Share with your friends

Hoe onze Data Privacy & Protection Services u kunnen helpen

Hoe wij u kunnen helpen

Steeds meer bedrijven kiezen voor innovatieve bedrijfsmodellen en een data-drivenaanpak waardoor data fundamenteel wordt. Klanten zijn bereid om hun persoonlijke gegevens te delen, maar hechten ook steeds meer belang aan transparantie over hoe en waarvoor deze worden verwerkt.

Gerelateerde content

Hoe wij u kunnen helpen

Gelet op de snelle technologische evolutie is het van cruciaal belang dat er enerzijds een relevant wetgevend kader wordt ontwikkeld en dat bedrijven anderzijds de nodige maatregelen invoeren om te garanderen dat gegevens op een correcte manier worden behandeld.

Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), wil de Europese Unie de wetgeving voor de verwerking van persoonlijke gegevens binnen de EU harmoniseren en de klant centraal stellen.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties die werkzaam zijn in de EU de AVG naleven en dat kan best een hele uitdaging worden. Ons gegevensprivacy- en beschermingsteam heeft een vijfstappenproces ontwikkeld om u te helpen daarin te slagen.

 

1)     Bepaal uw privacystrategie

In een eerste fase moet u uw privacystrategie vormgeven. Die is absoluut nodig om een eenvormige en samenhangende aanpak te hebben. Omlijn en breng de strategie helder onder woorden, en laat het senior management zijn fiat erover geven. Zet dit snel op de agenda. 

2)     Waar staat u nu?

Om te kunnen bepalen hoeveel werk u voor de boeg hebt en welke domeinen bijzondere aandacht nodig hebben, moet u weten waar uw organisatie op dit moment staat. Dat doet u niet met een afvinklijst maar met een pragmatisch, gericht proces om een omvattend beeld te krijgen van de privacyrisico's op grond van de AVG binnen uw bedrijf. U moet daarbij ook nagaan welke aspecten van de AVG, en privacy in het algemeen, essentiële factoren zijn voor uw organisatie. Waar liggen uw prioriteiten?

3)     Pak het pragmatisch aan

Stel een realistisch plan op dat u helpt uw risico's te beheren op het gepaste niveau, in overeenstemming met uw algemene bedrijfsstrategie. Dat betekent niet dat u op alle vlakken toonaangevend moet zijn, maar wel dat u een duidelijk beeld moet hebben van wat succes voor u betekent. Waar wilt u beginnen?

4)     Coördineer en kies voor resultaat

Richt u zich eerst op de domeinen die de grootste risico's inhouden en zorg ervoor dat u controles inbouwt in uw dagelijkse activiteiten. Dat zal samenwerking tussen alle afdelingen vergen. Zorg voor de juiste mix van input van de juridische, IT-, HR- en marketingafdelingen. Schakel ook voldoende mensen in. Onderschat de nodige inspanningen zeker niet – overal binnen uw bedrijf wordt met persoonlijke informatie gewerkt.

5)     Streef naar business as usual

De AVG naleven, betekent zaken vastleggen en invoeren, en er daarna voor zorgen dat de processen conform blijven. Vanaf 25 mei 2018 moet u op elk moment kunnen aantonen hoe u persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt, bekendmaakt en vernietigt volgens de richtlijnen van de AVG. Dat heeft een impact op alles wat u doet met betrekking tot persoonlijke informatie en houdt daarom een belangrijke transformatie in voor uw bedrijf. De AVG moet met andere woorden 'business as usual' worden voor u. Het gaat erom het aansprakelijkheidsbeginsel van de AVG te integreren.

GDPR 1

Kader voor privacybeheer

Onze privacydiensten zijn ontwikkeld vanuit het besef dat organisaties risicogebaseerde oplossingen nodig hebben die zijn toegesneden op hun specifieke privacybehoeften, risicobereidheid en toekomstige bedrijfsstrategie. De modulaire en gelaagde structuur ervan laat toe aan uw bedrijf aangepaste oplossingen te bepalen, evalueren, ontwerpen, invoeren en consequent op te volgen om u door de complexe wereld van de privacy en complexe wereldwijde organisaties te loodsen. Onze kerndiensten zijn:

  • Assessment & Assurance
  • Data Privacy Management Services
  • Legal Services
  • Training & Certification
  • DPO Managed Services
GDPR 2

Uw voordelen:

Hoe kunt u voordeel halen uit de AVG? U moet in de eerste plaats beseffen dat gegevens een van de meest waardevolle activa van uw bedrijf zijn. Vanuit die gedachte wordt elk bedrijfsproces dat persoonlijke gegevens gebruikt een opportuniteit. Een kans om meer inzicht te krijgen in uw klanten, en de prestatie van uw organisatie en de markt in het algemeen – door persoonlijke gegevens te verzamelen en verfijnen.

Om dat allemaal in goede banen te leiden, is een zorgvuldige strategie nodig die garandeert dat uw proces betrouwbaar is, dat uw klanten begrijpen wat u met hun persoonlijke gegevens doet en dat u waar nodig hun toestemming verkrijgt. Dat levert bruikbare inzichten op en beperkt het risico dat uw bedrijf al te opdringerig overkomt: u biedt uw klanten immers gerichtere producten, tarieven en diensten.

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today