Eurometropool blijft een concept met veel potentieel | KPMG België
close
Share with your friends

Eurometropool blijft een concept met veel potentieel

Eurometropool blijft een concept met veel potentieel

“Bedrijfsleven hoopt op doorbraak in dagelijkse problematieken”

Partner

K law

Contact

Gerelateerde content

Eurometropool blijft een concept met veel potentieel

Sinds de lancering van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik bijna 10 jaar geleden, is er al veel water naar de zee gevloeid. Meer samenwerking over de grens heen biedt zeker opportuniteiten. Maar nog steeds is de Eurometropool zoekende naar de juiste structuren om daadwerkelijke doorbraken te realiseren. Tillo Mestdagh partner van K law volgt de Eurometropool al sinds het begin: “Het idee was destijds om een soort van “laboratorium” te maken voor een Europese metropool, waarin de grenzen konden vervagen. Helaas stellen we vandaag vast dat de grenzen weer iets nadrukkelijker aanwezig zijn en er nog te weinig barrières werden weggewerkt. Nochtans kan de Eurometropool op dat vlak een hefboom zijn voor de bedrijven aan beide zijden van de grens.”

In de context van het vrij verkeer binnen de Europese Unie, was de Eurometropool bij de start een beloftevol project. Tillo Mestdagh kent het project door en door, als bestuurslid in verschillende bilaterale overlegorganen en als past voorzitter van de Belgische Handelskamer in Rijsel: “Na de samenwerking rond Rijsel, Culturele Hoofdstad van Europa (2004), zou het verhaal een vervolg krijgen om politiek-economisch de samenwerking te faciliteren. Het werd gekaderd als ‘un  droit à l’expérimentation’. De initiatiefnemers zagen in dat diversiteit geen zwakte, maar net een kracht is. De actoren beseften dat een regio als Kortrijk op het Europese niveau niets te betekenen heeft, tenzij we de krachten konden bundelen met Rijsel en Doornik.”

Grens weer nadrukkelijker aanwezig

Eén van de aanvankelijke doelstellingen van het project was om de administraties beter te doen samenwerken. “Helaas is dat opzet verwaterd. De contacten tussen bedrijven en overheid zijn op één hand te tellen. En de politieke werkgroepen en studies werken vertragend, in de ogen van de ondernemers”, hoort Tillo Mestdagh vanuit diverse netwerken. “Op dat vlak is het wel een goeie zaak dat de gouverneur bevestigd is in zijn mandaat van Vlaams coördinator is voor bilaterale samenwerking. We kunnen alleen maar hopen dat er een meer efficiënt overleg komt.”

Ook de maatschappelijke context is gewijzigd. De grens tussen België en Frankrijk is weer nadrukkelijker aanwezig. “Er zijn verschillende zaken die daar een invloed op hebben gehad. De aanvankelijke openheid heeft plaats gemaakt voor grote voorzichtigheid, als gevolg van de noodtoestand in Frankrijk, toenemende sociale dumping en economisch protectionisme. Dit heeft de gedachte van een grensoverschrijdende Eurometropool sterk geremd.”

Ondernemers zijn vragende partij

En toch is er, meer dan ooit, een economische realiteit waarbij steeds meer bedrijven bilateraal en internationaal actief moeten zijn. “Kijk hoe een aantal van onze sterke bedrijven ook internationaal succesrijk geworden zijn: Barco, Bekaert, Sioen, Vandewiele, … Ook veel typisch regionale bedrijven grijpen het potentieel dat net over de grens ligt en zijn daar actief geworden, maar in de samenwerking met Noord-Frankrijk stuiten zij op een aantal hindernissen. Denk aan de schrijnende nood in veel bedrijven om personeel aan te trekken, maar tegelijk de moeilijke toepassing van de détacheringsrichtlijn in Frankrijk.”

“Ondernemers zijn dus vragende partij voor een betere Eurometropool en meer samenwerking, die hen vooruit kan helpen in de complexe situaties en met pragmatische oplossingen kan komen voor de dagelijkse werkzaamheden. Intussen zoeken ze alternatieven via hun eigen netwerken van handelskamers en beroepsfederaties.”

Die economische actoren doen verdienstelijke pogingen tot overleg, bijvoorbeeld via het Euro3 platform van de Kamers van Koophandel. “Echter, zo krijgen we een Eurometropool waar er steeds meer aparte platformen voor overleg zijn en waarbij er uiteindelijk geen overzicht meer is over wat er allemaal gebeurt. Enerzijds is dit dus een goede dynamiek, maar anderzijds geeft ze aanleiding tot andere visies, wat dan weer op onbegrip stoot”, stelt Tillo Mestdagh. “De sporadische samenwerkingen die wel tot resultaat leiden, zijn eigenlijk eerder toeval of komen tot stand onder impuls van Europese financiële incentives. Het is jammer dat we op die manier niet tot een overkoepelend en slagkrachtig beleid kunnen komen.”

De kracht van het netwerk

Toch blijft hij geloven in de kracht van een grensoverschrijdend economisch netwerk. “Het potentieel van de regio is er zeker. Maar we hebben een nieuwe formule nodig om het ‘laboratorium’ dat men wilde uitbouwen nieuw leven in te blazen. De krachten bundelen vereist een globale aanpak. Die moet gebaseerd zijn op een stevig grensoverschrijdend netwerk van mensen die ook de andere regio’s goed kennen.”

“Er zijn duidelijke afspraken nodig over de doelstellingen, prioriteiten en verantwoordelijkheden. En we moeten de mensen en middelen inzetten om realisaties te faciliteren en niet langer te bestuderen en erover te discussiëren in werkgroepen”, aldus Tillo Mestdagh. “Ik hoop op een nieuw grensoverschrijdend strategisch plan dat onze bedrijven volop kan ondersteunen in hun internationale ontwikkeling.” 

K law, een onafhankelijk advocatenkantoor, vormt een kostendelende vereniging met KPMG Belastingconsulenten.

© 2019 Eurometropool, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig