close
Share with your friends

Verzekeringen - Implementatie van IFRS 15

Verzekeringen - Implementatie van IFRS 15

We bekijken de mogelijke gevolgen van IFRS 15, welke maatregelen nodig kunnen zijn en hoe KPMG kan helpen.

Gerelateerde content

Verzekeringen - Implementatie van IFRS 15

Gebruik dit document om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor uw bedrijf.

Verzekeraars mogen de potentiële impact van de nieuwe opbrengstenstandaard die op 1 januari 2018 in werking treedt niet onderschatten.

We bekijken wat IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten zal betekenen voor verzekeraars en hoe KPMG kan helpen.

Mogelijke gevolgen voor verschillende soorten regelingen

Hoewel de nieuwe opbrengstenstandaard niet van toepassing is op verzekeringscontracten, kan die wel van toepassing zijn op andere regelingen -zoals vermogensbeheer, verzekeringsbemiddeling, pensioenbeheer, behandeling van schadedossiers of bewaarnemingsdiensten.

Om de impact van de nieuwe standaard te bepalen is inzicht in het nieuwe opbrengstopnamemodel vereist evenals een analyse van hoe het nieuwe model van toepassing is op bepaalde transacties die binnen het toepassingsgebied van de nieuwe standaard vallen. 

Wat valt binnen en wat valt buiten het toepassingsgebied?

Verzekeringscontracten en contractuele rechten of verplichtingen die binnen het toepassingsgebied van het richtsnoer voor financiële instrumenten vallen, vallen volledig of gedeeltelijk buiten het toepassingsgebied van de nieuwe opbrengstenstandaard. Dit komt grotendeels overeen met de gangbare praktijk.

Andere contracten dan verzekeringscontracten vallen echter volledig binnen het toepassingsgebied van de nieuwe standaard.

Contracten die gedeeltelijk binnen het toepassingsgebied van een andere standaard vallen worden eerst aan de vereisten van de andere standaard onderworpen, als die standaard bepaalt op welke wijze een of meer delen van het project moeten worden afgescheiden en/of bij eerste opname moeten worden gewaardeerd.

Ingangsdatum en volgende stappen

Het is mogelijk niet zo eenvoudig om een implementatieplan uit te werken dat zowel IFRS 15 als de vereisten van IFRS 9 Financiële instrumenten, IFRS 16 Leaseovereenkomsten en de verwachte standaard voor verzekeringscontracten omvat. Verzekeraars zijn erbij gebaat als ze een algemene overgangsstrategie uitwerken die alle in de nabije toekomst verwachte boekhoudkundige veranderingen omvat en die de beschikbare synergieën benut.

Welke gevolgen kan uw bedrijf ondervinden?

Lees De administratieve verwerking van opbrengsten verandert: Impact op verzekeraars (Engelstalig, PDF 220 kB) voor meer informatie over wat IFRS 15 zal betekenen voor verzekeraars en hoe KPMG kan helpen.

De nieuwe opbrengstenstandaard heeft gevolgen voor:

  • contracten die volledig of gedeeltelijk binnen het toepassingsgebied van de nieuwe opbrengstenstandaard vallen;
  • het splitsen van prestatieverplichtingen om goederen of andere dan verzekeringsdiensten uit verzekeringscontracten te kunnen aanbieden;
  • tijdstip van de opname van opbrengsten voor vooruitbetalingen;
  • uitstel en afschrijving van kosten voor niet-verzekeringscontracten of -onderdelen; en
  • waardering en tijdstip van de opname voor variabele vergoedingen.

Bezoek onze themapagina IFRS - Opbrengsten en IFRS - Verzekeringen voor de meest recente publicaties van KPMG over deze projecten.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today