close
Share with your friends

Vervoersmaatschappijen - Implementatie van IFRS 15

Vervoersmaatschappijen - Implementatie van IFRS 15

We bekijken de mogelijke gevolgen van IFRS 15, welke maatregelen nodig kunnen zijn en hoe KPMG kan helpen.

Gerelateerde content

Vervoersmaatschappijen - Implementatie van IFRS 15

De nieuwe opbrengstenstandaard zal in de hele sector aanzienlijke gevolgen hebben.

Nu de IASB en FASB een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor de opname van opbrengsten hebben gepubliceerd, begint het echte werk voor vervoersmaatschappijen pas echt.

We bekijken wat IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten zal betekenen voor bedrijven uit de vervoerssector en hoe KPMG kan helpen.

Mogelijke gevolgen voor uw sector

Vervoersmaatschappijen zullen de gevolgen van de nieuwe standaard zorgvuldig in overweging moeten nemen.

Bepaalde opbrengsten kunnen met name vroeger worden opgenomen dan vandaag het geval is, terwijl sommige kosten kunnen worden uitgesteld. De nieuwe vereisten voor informatieverschaffingen zijn bovendien omvangrijk.

De gevolgen blijven echter niet beperkt tot boekhoudkundige veranderingen. Een aantal sectorgebonden regelingen zullen de gevolgen voelen, zoals klantenbindingsprogramma's en kortingen.

Klantenbindingsprogramm's

Het richtsnoer over klantenbindingsprogramma's in de nieuwe standaard is grotendeels vergelijkbaar met IFRIC 13 Klantenbindingsprogramma's - i.e. de loyaliteitspunten worden verwerkt als afzonderlijke prestatieverplichting van het vervoersbewijs van de reiziger uit hoofde waarvan ze worden toegekend.

Vervoersmaatschappijen zullen echter moeten beoordelen of hun methode voor het bepalen van het bedrag van de vergoeding die moet worden toegekend aan loyaliteitspunten aanvaardbaar blijft.

Onder de nieuwe standaard wordt dit bedrag gebaseerd op de prijs voor losse verkoop van het loyaliteitspunt - en niet de reële waarde zoals op dit moment gebeurt. Er wordt eveneens rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van de aflossing. Dit is niet altijd even eenvoudig vast te stellen.

Mogelijke methoden zijn:

  • de prijs voor losse verkoop waartegen loyaliteitspunten worden verkocht aan derden - bv. kredietkaartmaatschappijen die airmiles geven bij een bepaalde uitgave; of
  • schattingen op basis van kosten en een redelijke marge.

De nieuwe standaard laat de residuele aanpak toe - waarbij een bedrijf een vergoeding tussen de prijs van de verkooptransactie en de loyaliteitspunten toewijst - maar de meeste klantenbindingsprogramma's voldoen niet aan de vastgelegde criteria.

Kortingen

Onder de nieuwe standaard worden kortingen voor klanten - bv. een korting van 5% op de prijs wanneer een klant een bepaalde grens of verscheepte tonnage bereikt - verwerkt als variabele vergoeding.

De variabele vergoeding wordt naar de beste schatting van het bedrijf inbegrepen in de transactieprijs, en enkel voor zover het zeer waarschijnlijk is dat er geen aanzienlijke terugneming van de opbrengsten zal plaatsvinden.

Bepaalde vervoersmaatschappijen zullen in het kader van de nieuwe standaard een wijziging opmerken in hun opbrengstopnameprofiel. In de beginperiode geeft u bijvoorbeeld mogelijk meer kortingen - en neemt u dus minder opbrengsten op - dan in de huidige praktijk, in het bijzonder voor nieuwe klanten of nieuwe markten waar u nog niet zoveel ervaring hebt waarop u schattingen kunt baseren.

Als u afspraken hebt gemaakt over kortingen, moet u mogelijk bepalen wat de gevolgen daarvan zijn voor de transactieprijs.

U moet mogelijk ook bekijken of uw systemen in staat zijn de nodige gegevens te verstrekken om de variabele vergoeding te kunnen schatten, en of u over de gepaste interne controles beschikt om de schattingen te ondersteunen.

Hoe wij kunnen helpen

Lees De administratieve verwerking van opbrengsten verandert: Impact op vervoersmaatschappijen (Engelstalig, PDF 221 kB) om beter te begrijpen hoe deze en andere regelingen voor de vervoerssector worden getroffen en welke stappen u mogelijk moet nemen.

Er worden voorbeelden gegeven over hoe ons functieoverschrijdende team klanten uit tal van sectoren - ook uit de vervoerssector - heeft geholpen bij de boekhoudkundige en operationele uitdagingen van de nieuwe opbrengstenstandaard.

Het gaat onder meer om:

  • het uitvoeren van een algemene impactbeoordeling om de voornaamste bronnen van opbrengsten die getroffen kunnen worden in kaart te brengen;
  • het uitvoeren van een gedetailleerde boekhoudkundige diagnose om de gevolgen voor de grondslagen voor financiële verslaggeving en informatieverschaffingen, met inbegrip van informatietekorten, in kaart te brengen en voorrang te geven; en
  • belangrijke contracten uit hoofde van het IFRS 15-kader in kaart brengen en analyseren.

Neem contact op met uw gebruikelijke KPMG-contactpersoon als u meer wilt weten over hoe KPMG uw bedrijf kan helpen. Bezoek onze themapagina IFRS - Opbrengsten voor de meest recente publicaties van KPMG over de nieuwe standaard.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today