Uitfaseren NL pensioen in eigen beheer door inwoner BE | KPMG België
close
Share with your friends

Uitfaseren Nederlands pensioen in eigen beheer door inwoner België

Uitfaseren NL pensioen in eigen beheer door inwoner BE

Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om de commerciële waarde van het Nederlandse pensioen in eigen beheer fiscaal geruisloos af te stempelen naar de fiscale waarde, mits dit gebeurt in combinatie met volledige afkoop van het pensioen dan wel volledige omzetting in een oudedagsverplichting. Bij volledige afkoop wordt een belastingkorting gegeven op de grondslag.

Gerelateerde content

Uitfaseren Nederlands pensioen in eigen beheer door inwoner België

Vanaf 1 april 2017 is het mogelijk om de commerciële waarde van het Nederlandse pensioen in eigen beheer fiscaal geruisloos af te stempelen naar de fiscale waarde, mits dit gebeurt in combinatie met volledige afkoop van het pensioen dan wel volledige omzetting in een oudedagsverplichting. Bij volledige afkoop wordt een belastingkorting gegeven op de grondslag. Deze grondslag is de laagste van de volgende waarden:

  • de fiscale waarde van het pensioen per ultimo van het boekjaar dat eindigt in 2015;
  • de fiscale waarde op afkoopdatum.

De korting bedraagt in 2017 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19%. Wie dus nog van de hogere korting in 2017 wil profiteren, moet snel zijn.

Tijdens de parlementaire behandeling is herhaaldelijk gevraagd hoe een en ander zou uitwerken voor een directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) met een pensioen in eigen beheer die naar België is geëmigreerd. Nadat de Nederlandse staatssecretaris zich lang op de vlakte had gehouden, heeft hij op 28 februari 2017 aangekondigd van plan te zijn in overleg te treden met de Belgische bevoegde autoriteiten om meer duidelijkheid te verkrijgen over de fiscale behandeling door België. Dit overleg is begin juni 2017 geëntameerd, maar tot voor kort was er niets bekend over de uitkomst daarvan. Inmiddels is naar buiten gekomen dat Nederland en België het niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de verdragstoepassing. Aangenomen mag worden dat de Nederlandse insteek is dat België niet (op welke wijze dan ook) mag bijheffen over de korting en dat België daar anders over denkt.

Het belastingverdrag tussen België en Nederland kent voor pensioenen een tussen woonland en bronland verdeeld heffingsrecht. In principe heeft België (de woonstaat) het heffingsrecht. Bij afkoop mag Nederland (de bronstaat) in de volgende gevallen echter ook heffen:

  • in geval de afkoop plaatsvindt voor de pensioeningangsdatum (ingegaan pensioen);
  • als afkoop plaatsvindt na de pensioeningangsdatum (ingegaan pensioen), België een bijzonder tarief toepast en de afkoopsom meer bedraagt dan € 25.000.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe België eventueel gaat (bij)heffen bij afkoop. Het kan zijn dat België het deel van de afkoopsom zal gaan belasten dat in Nederland niet in de heffing wordt betrokken, maar dat het wel het bijzondere tarief toepast (indien dat volgens de Belgische nationale wetgeving geboden is). Het is ook mogelijk dat België slechts een vrijstelling met progressievoorbehoud geeft voor dat deel van de afkoopsom dat in Nederland wordt belast. Dat zou in lijn zijn met een standpunt dat in een eerdere circulaire uit 2004 werd gepubliceerd. Het progressievoorbehoud kan dan veroorzaken dat er voor de dga effectief geen voordeel resulteert van afkoop (afhankelijk van de cijfers en de vraag hoe vrijstelling met progressievoorbehoud wordt ingevuld).

Een ander heikel punt is hoe de omzetting in een oudedagsverplichting door België fiscaal wordt behandeld. Als dat wordt gezien als beschikken over het pensioen, dan bestaat de kans dat naar Belgisch recht de gehele fiscale waarde van het pensioen op het moment van omzetting als inkomen in aanmerking moet worden genomen.

Nederland heeft erop aangedrongen dat de Belgische visie zo spoedig mogelijk wereldkundig wordt gemaakt, bij voorkeur voor 1 oktober 2017. Dat is echter niet gebeurd. Naar verluidt zal het Belgische ministerie van Financiën binnenkort, in ieder geval voor het einde van dit jaar, een circulaire (beleidsbesluit) over dit onderwerp uitbrengen. Bij gerucht werd vernomen dat de circulaire waarschijnlijk in de laatste week van oktober dan wel de eerste week van november wordt gepubliceerd.

Hoewel het naar onze mening in veel gevallen te riskant is om de beslissing tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting te nemen voordat de fiscale gevolgen in België bekend zijn, adviseren wij de alternatieven en de (mogelijke) gevolgen daarvan wel reeds te beoordelen. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2019 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig