close
Share with your friends

Regeerakkoord in België: invoering van een optionele btw-heffing op onroerende verhuur

Regeerakkoord in België

Het zomerakkoord van de Belgische regering bevat een opvallende maatregel. Vanaf 1 januari 2018 wordt het in België mogelijk om nieuwe professionele contracten van onroerende verhuur optioneel te onderwerpen aan btw.

Gerelateerde content

onroerende verhuur

Situering

De onroerende verhuur is volgens de Btw-richtlijn in principe vrijgesteld van btw. Een eerste uitzondering op deze btw-vrijstelling zijn de volgende diensten:

  • het verstrekken van accommodatie (hoteldiensten, verhuur van vakantiekampen, terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen)
  • de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen
  • de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
  • de verhuur van safeloketten

Daarnaast staat de Btw-richtlijn toe dat lidstaten ook nog andere handelingen van de btw-vrijstelling kunnen uitsluiten. België heeft op basis van dit artikel de volgende diensten uitgesloten van de btw-vrijstelling:

  • de verhuur van bergruimte voor het opslaan van goederen
  • de terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens
  • de onroerende financieringshuur

Lidstaten kunnen aan de belastingplichtigen ook het recht verlenen voor een btw-heffing over de verhuur en verpachting van onroerende goederen. België heeft deze mogelijkheid tot op heden niet voorzien in zijn btw-wetgeving, maar zal dit op basis van het zomerakkoord vanaf 1 januari 2018 wel doen.

Impact recht op aftrek van btw

De eigenaar-verhuurder die een onroerend goed verhuurt en de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur toepast, heeft geen recht op aftrek van de btw geheven over de diverse aankoop-, onderhouds- of constructiekosten. De opgelopen btw vormt bijgevolg een kost die hoog kan oplopen.

De invoering van een optionele btw-heffing zal btw op de huurvergoedingen met zich meebrengen, maar ook het recht voor de eigenaar-verhuurder om de btw geheven over de aankoop- of constructiekosten van het gebouw in aftrek te brengen. Btw-plichtige huurders zullen de btw op de huurvergoedingen (deels) kunnen recupereren.

De optie zal voornamelijk voordelig zijn wanneer de eigenaar-verhuurder een onroerend goed verhuurt aan een btw-plichtige huurder met een volledig recht op aftrek van btw. In voorkomende gevallen kan de eigenaar-verhuurder de btw geheven over de aankoopkosten in aftrek brengen en hoeft er geen ‘niet-aftrekbare btw’ te worden verrekend in de huurvergoedingen. Omdat de btw aangerekend over de huurvergoedingen in deze situatie aftrekbaar is voor de huurder, vormt de btw geen kost voor de verhuurder of de huurder.

Details omtrent de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten zijn momenteel nog niet bekend. De optie tot btw-heffing zal gelden voor nieuwe contracten van professionele onroerende verhuur gesloten vanaf 1 januari 2018. Verder valt af te wachten of en onder welke voorwaarden de btw-administratie een herziening van de btw vereist, bijvoorbeeld in het voordeel van eigenaars-verhuurders voor het geval een gebouw voorheen zonder btw werd verhuurd en onder het nieuwe optiestelsel met btw.

Conform Nederlands model?

De Belgische fiscus heeft onderzocht of een optionele btw-heffing op de professionele verhuur van onroerende goederen naar Nederlands model kan worden ingevoerd. In Nederland kan de verhuur van onroerende goederen onder voorwaarden worden onderworpen aan btw. Een van deze voorwaarden is dat de huurder het onroerend goed gebruikt voor doeleinden waarvoor hij minstens 90% aftrekgerechtigd is. Indien blijkt dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan vervalt de mogelijkheid van btw-heffing en het daaraan verbonden recht op aftrek van btw. Wij dienen af te wachten of de Belgische btw-administratie dezelfde richting wil uitgaan.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today