KPMG-studie microkredieten | KPMG België
close
Share with your friends

KPMG-studie microkredieten: “1 euro geïnvesteerd in toegang tot microkrediet levert 4 euro voor de gemeenschap op”

KPMG-studie microkredieten

Elke euro geïnvesteerd in microfinanciering keert in viervoud terug naar de gemeenschap. Dat wijst een studie van KPMG uit, die op 19 oktober werd voorgesteld tijdens een persconferentie georganiseerd door Microstart en BNP Paribas. KPMG-vennoot Bart Walterus lichtte de resultaten toe op de derde Europese dag van de microfinanciering.

Partner, KPMG Advisory

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

KPMG-studie microkredieten

Microstart is een coöperatieve met sociaal oogmerk actief in de microfinanciering. Sinds 2010 biedt ze financiering en begeleiding aan sociaal uitkeringsgerechtigden en ondernemers die geen toegang hebben tot bankfinanciering en die een kleine zelfstandige onderneming willen opstarten of verder uitbouwen. BNP Paribas is de belangrijkste aandeelhouder van Microstart, en vroeg onder andere aan KPMG om de maatschappelijke impact van microfinanciering te becijferen.

Bart Walterus, hoofd management consulting bij KPMG: “Microfinanciering is een verzamelnaam voor financiële diensten die met beperkte bedragen – microkredieten – worden verstrekt aan kansengroepen. Het opzet ervan is tweevoudig: eerst en vooral mensen uit de armoede halen door hen te begeleiden naar een inkomen via een eigen onderneming. Maar daarnaast ook het sociale weefsel in de samenleving te versterken: wie op eigen benen staat, is ook niet afhankelijk van een werkloosheidsuitkering of een leefloon. De winst is dus dubbel: voor de startende ondernemer én voor de samenleving.”

Microfinanciering wordt vooral geassocieerd met ondersteuning in het Zuiden, maar ook in onze eigen samenleving heeft het gegeven ingang gevonden. Cedric Vandamme, senior advisor bij KPMG: “De kredieten die via microfinanciering verstrekt worden aan startende ondernemers zijn beperkt: maximum 15 000 euro. Maar het gaat wel over kwetsbare groepen die via reguliere financiering niet in aanmerking komen voor een krediet. Dankzij het verstrekken van zo’n beperkt krediet kunnen ze wél aan de slag. Maar microfinanciering is meer dan louter het verstrekken van een krediet. Het gaat ook om het begeleiden van deze startende ondernemers, zodat ze in staat zijn om een attest bedrijfsbeheer te behalen bijvoorbeeld.”

KPMG-studie: Elke geïnvesteerde euro brengt er vier op

Bart Walterus: “We hebben de studie met veel genoegen verricht: bij KPMG zijn we actief in de wereld van de start-ups. Ondernemerschap stimuleren én het sociale weefsel versterken liggen ons nauw aan het hart. Uit onze studie blijkt dat de werking van microkredieten een positieve spiraal creëert waardoor ook de samenleving aanzienlijke besparingen kan realiseren op het vlak van sociale uitkeringen (werkloosheid, leefloon) en belangrijke fiscale opbrengsten (inkomensbelastingen, vennootschapsbelasting) en sociale zekerheidsbijdragen kan innen."

KPMG heeft de actuele nettowaarde berekend. Dat is de gemiddelde bijdrage aan de gemeenschap door de som te nemen van de gegeneereerde inkomsten zijn de de  belastingen  en de vermeden kosten zoals  uitkeringen. Die van een kandidaat micro-ondernemer wordt geschat op 4 125,1 euro voor de tussenkomst van Microstart. Twee jaar erna stijgt dat bedrag tot 18 642,8 euro. Dat is dus een bruto economische impact van 14 517,8 euro. Als we dit cijfer delen door de gemiddelde kost van de inspanningen van Microstart voor het verstrekken van de lening, de kosten van dubieuze debiteuren en de verdere begeleiding per micro-ondernemer  (3 592,6 euro per persoon), dan komen we tot een positieve impactratio van 4,04. 

“Met andere woorden: voor elke euro die in het microkredietprogramma wordt geïnvesteerd, krijgt de gemeenschap na twee jaar vier euro terug”, zo besluit Walterus.

© 2019 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig