Internationale studie rond MVO | KPMG België
close
Share with your friends

Internationale studie KPMG over rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Internationale studie rond MVO

“Belgische bedrijven moeten inhaalbeweging maken”

Gerelateerde content

Internationale studie KPMG over rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BRUSSEL – Heel wat Belgische bedrijven moeten een tandje bijsteken inzake de rapportering over Corporate Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat blijkt uit een studie van KPMG. Hoewel ons land meegroeit met de wereldwijde tendens naar meer MVO-rapportering, slagen we er nog niet in de noodzakelijke inhaalbeweging te maken. Nochtans is voor veel bedrijven de rapportering over “niet-financiële gegevens” sinds dit jaar een wettelijke verplichting. Positief is dat Belgische ondernemingen hun acties meer en meer laten aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar risicoanalyses over klimaatverandering en de rapportering over mensenrechten zijn duidelijk werkpunten.

Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in dat ondernemingen, naast economische prestaties, ook de nodige aandacht en acties besteden aan de maatschappelijke en ecologische impact van hun activiteiten. Meer en meer worden bedrijven zich ervan bewust dat ook ‘niet-financiële gegevens’ een impact hebben op hun businessmodel op korte en lange termijn. Daarom is het belangrijk dat bedrijven hierover correct en transparant communiceren. Niet alleen is dit in ons land voor veel bedrijven een wettelijke verplichting sinds dit jaar, maar een kwaliteitsvolle rapportering versterkt ook het maatschappelijk vertrouwen ten aanzien van de ondernemerswereld. ” 

Rapportering is een wettelijke verplichting vanaf dit jaar

Hoewel MVO geen nieuw gegeven is en er al enige tijd internationale richtlijnen zijn opgesteld over wat overheden van bedrijven verwachten, is dit sinds kort ook in België een wettelijke verplichting. Mike Boonen, Sustainability Partner bij KPMG in België: “De Europese richtlijn uit 2014 over de rapportering van niet-financiële data is onlangs omgezet in Belgische wetgeving. Dit houdt in dat vanaf boekjaar 2017 veel bedrijven wettelijk verplicht zijn over hun niet-financiële gegevens te rapporteren. Hier wringt duidelijk het schoentje. We zien een voorzichtige groei inzake de rapportage van onze ondernemingen, maar we blijven ver onder het Europese en mondiale gemiddelde.”

Uit de cijfers van KPMG blijkt dat slechts 62% van de 100 grootste Belgische bedrijven (N100) momenteel rapporteert over MVO, een lichte stijging van 3% in vergelijking met 2015 (59%). Het Europese en wereldwijde gemiddelde ligt voor de respectieve periodes veel hoger, namelijk op 77% en 75% van de N100, terwijl het rapporteringspercentage voor 250 grootste bedrijven wereldwijd (G250) zelfs 93% bereikt.

Kwantitatieve én kwalitatieve evaluatie

Binnen het duurzaamheidslandschap wint het meten en kwantificeren van doelen en prestaties aan belang. Mike Boonen: “De nieuwe wetgeving vraagt duidelijk om de publicatie van relevante prestatie-indicatoren. Op globaal niveau worden verschillende initiatieven en doelstellingen vooropgesteld, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de objectieven die volgen uit de Klimaattop in Parijs. Deze doelstellingen zijn een maat voor niets indien er geen grondige meting van de prestaties en de evolutie in tijd wordt verricht.” 

Maar niet alleen over de kwantiteit, maar ook over de kwaliteit van de rapportering dringt een inhaalbeweging zich op. Boonen: “Momenteel tasten vele beleggers en andere gebruikers nog in het duister. Slechts 37% van de Belgische N100 bedrijven laten hun niet-financiële data of hun duurzaamheidsrapport door een externe partij verifiëren. Een attestatie door een onafhankelijke derde partij versterkt het maatschappelijke vertrouwen in de kwaliteit van de niet-financiële informatie.” Ook hier is onze Belgische 37% significant lager dan het wereldwijde N100-gemiddelde (45%) en het percentage voor de G250 (67%).

Noodzaak impactanalyses klimaatverandering en mensenrechten

Uit de studie van KPMG blijkt dat slechts 16% van de Belgische N100-bedrijven klimaatverandering als een financieel risico inschat voor hun ondernemingen. Wereldwijd ligt dit cijfer een pak hoger: voor de N100 komt dit gemiddeld neer op 28%. Bij de G250 zelfs op 48%. Mike Boonen licht toe: “Van de bedrijven die klimaatverandering als een financieel risico omschrijven, zijn er slechts enkele die ook de potentiële impact kwantificeren. In België zelfs nauwelijks enige onderneming uit de steekproef. Nochtans is klimaatverandering een steeds waarschijnlijker risico en dringt een becijferde impactrapportering zich op. Onder leiding van Michael Bloomberg wordt hier internationaal alleszins eenzelfde duidelijke richting aan gegeven”. De voormalige burgemeester van New York leidt een wereldwijde werkgroep aangaande financiële stabiliteit vanuit de risico’s van klimaatverandering voor bedrijven.

Ook inzake de rapportering over de mensenrechten scoren onze bedrijven beduidend minder goed dan in andere landen. Wereldwijd rapporteren 73% van de bedrijven hierover, bij de G250 is dit percentage zelfs 90%. Maar nauwelijks 50% van de Belgische N100 vermelden vandaag de mensenrechten in hun MVO-rapportering.

Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Toch is er ook goed nieuws voor ons land. In september 2015 keurden de Verenigde Naties 17 Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s goed. De helft (50%) van de Belgische N100-vennootschappen die over MVO publiceren, koppelen nu reeds vrijwillig hun MVO-activiteiten en targets aan de SDG’s. Hierin scoren de Belgische bedrijven beduidend beter dan het wereldwijde gemiddelde van de N100 (39%) en zelfs dan de G250 (43%). Ook hier is er nog ruimte voor verbetering. “De helft van deze bedrijven (52%) verwijzen in algemene termen naar de SDG’s, maar de bedoeling is dat SDG’s uitgelicht worden die specifiek van toepassing zijn op de relevante bedrijfsactiviteiten van onze bedrijven”, besluit Boonen.

MVO en de Corporate Responsibility-Survey 2017

KPMG voerde de tiende editie van haar MVO-studie wereldwijd uit in 49 landen en in elk land werden de honderd grootste bedrijven (de N100) onder de loep genomen op basis van publiek beschikbaar informatie zoals jaarrekeningen en duurzaamheidsrapporten. In de studie werden dus 4900 ondernemingen wereldwijd opgenomen inzake hun MVO-rapportering. Naast de N100 worden ook de 250 grootste ondernemingen wereldwijd (de G250) als aparte categorie aangehaald in de studie. Het is ondertussen de derde keer dat ook België mee opgenomen is in het rapport (vorige keer in 2015). KPMG in België verstrekt onafhankelijke attestaties bij duurzaamheidsrapportering door bedrijven. KPMG helpt ook bedrijven een duurzame groeistrategie te bepalen, te implementeren en hierover te rapporteren. KPMG in België volgt zelf ook een duurzaam groeitraject dat bewust aansluit bij zes bepaalde SDG’s.

© 2019 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig