close
Share with your friends

Wat kunnen verzekeraars nu al doen om IFRS 17 beter te begrijpen?

Wat al doen om IFRS 17 beter te begrijpen?

Vooruitdenkende verzekeraars beginnen nu al hun roadmap voor IFRS 17 voor te bereiden. Hoewel de standaard nog niet definitief is, is het van belang om de details van de nieuwe presentatie en informatieverschaffing voor uw onderneming te begrijpen.

Gerelateerde content

People having a discussion

Maatregelen die overwogen kunnen worden

De International Accounting Standards Board (IASB) ging er aarzelend mee akkoord om voor de daadwerkelijke implementatie een overgangsperiode van ongeveer drie jaar na de publicatie van IFRS 17 toe te staan. Heel wat verzekeraars, vooral verzekeraars die de Building Block Approach (BBA) zullen toepassen, zullen die overgangsperiode ten volle moeten benutten gezien de complexiteit van de nieuwe vereisten. 

Wij vinden het belangrijk dat verzekeraars nagaan wat ze nu al zouden kunnen doen en wat ze kunnen uitstellen tot na de publicatie van de toekomstige standaard voor verzekeringscontracten. Deze denkoefening zal worden beïnvloed door het huidige boekhoudstelsel van de verzekeraars, de mate waarin ze mogelijke nieuwe wettelijke kaders of kapitaalmodellen hebben toegepast, de maturiteit van hun financiële functie en hun strategische financiële, actuariële en IT-agenda.

De beste aanpak

KPMG International en ons netwerk van accounting change professionals zijn van mening dat de aanpak die het beste gevolgd kan worden erin bestaat om een goed inzicht te verwerven in de manier waarop deze componenten zullen interageren en de beschikbare tijd voor de publicatie van de standaard te benutten om een implementatieroadmap voor de komende drie tot vijf jaar uit te werken.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)