close
Share with your friends

IFRS 16 – Definitie van een lease

IFRS 16 – Definitie van een lease

De nieuwe op-/buitenbalanstest

Bart Walterus, Partner Management Consulting, KPMG in Belgium

Partner, KPMG Advisory

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

IFRS 16 – Definitie van een lease

Het identificeren van een lease kan veel inschattingsvermogen vereisen.

Volgens de nieuwe leasestandaard IFRS 16 wordt de definitie van een lease de belangrijkste op-/buitenbalanstest. Een van de grootste praktische problemen zal dan ook schuilen in het bepalen of een overeenkomst een lease is of omvat.

Ons artikel Definitie van een lease (PDF 657 KB) helpt u te bepalen of een transactie een lease is of omvat en helpt u de verschillen met de huidige praktijken te begrijpen.

De nieuwe definitie van een lease toepassen

In veel gevallen zal het eenvoudig zijn om te bepalen of een transactie een lease is. Een transactie die vandaag een lease is, zal immers ook onder de nieuwe standaard een lease zijn. Veel aandacht zal gaan naar het uitvoeren en documenteren van die beoordeling.

In andere gevallen zal de beoordeling ingewikkelder zijn en kan er sprake zijn van veranderingen waarbij transacties geïdentificeerd worden als leases – bv. aankoop van energie, outsourcing van IT en transportovereenkomsten.

Beslissen om de definitie van een lease uitzonderlijk te behouden bij de overgang

Naarmate ondernemingen zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe standaard zal het belangrijk zijn om te beslissen of de definitie van een lease om praktische redenen bij de overgang uitzonderlijk wordt behouden voor bestaande contracten. Dit is een evenwichtsoefening.

Hoewel die praktische uitweg veel ademruimte biedt, kan hij er ook toe leiden dat overeenkomsten die geen leases zijn volgens IFRS 16 in de boekhouding toch verder verwerkt worden als een lease. Daarnaast kan die beslissing om praktische overwegingen ook gevolgen hebben voor de vergelijkbaarheid in de jaren na de overgang.

Het is daarom belangrijk om de potentiële kostenbesparingen af te wegen ten opzichte van de verminderde vergelijkbaarheid.

Alle leaseovereenkomsten identificeren en de belangrijkste informatie eruit halen

Het zal aanzienlijke inspanningen vergen om alle leaseovereenkomsten te identificeren en de belangrijkste informatie eruit te halen. Zelfs bij toepassing van het vereenvoudigde model voor kortlopende leases en leases voor artikelen van lage waarde zal elke lease moeten worden geïdentificeerd en zullen alle belangrijke termen eruit moeten worden gehaald.

De omvang van de taak is dan ook niet te onderschatten.

Meer lezen

Ons artikel Definitie van een lease (PDF 657 KB) geeft een gedetailleerde analyse van de belangrijkste componenten van de definitie van een lease en de eraan verwante overgangsbepalingen en omvat ook uitgebreide inzichten van KPMG en voorbeelden die de praktische toepassing van de nieuwe vereisten illustreren.

© 2020 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)