IFRS 15 – Verrassingen in de winstcijfers? | KPMG België
close
Share with your friends

IFRS 15 – Verrassingen in de winstcijfers voor investeerders?

IFRS 15 – Verrassingen in de winstcijfers?

Investeerders moeten bekijken wat de nieuwe standaard voor de opname van opbrengsten voor hun winstcijfers zal betekenen.

Gerelateerde content

IFRS 15 – Verrassingen in de winstcijfers voor investeerders?

Het is geen geheim dat investeerders worstelen met de impact die de nieuwe standaard zal hebben op de resultaten, de informatieverschaffingen en de mogelijkheid tot verrassingen in de winstcijfers van een bedrijf.

IFRS 15 belooft veel meer transparantie over de omzetmix - bedrijven moeten mogelijk nieuwe analyses over opbrengsten publiceren per regio, markt of soort klanten, verkoopkanaal en/of soort contract. De bezorgdheid onder investeerders neemt echter toe aangezien bedrijven de mogelijke gevolgen voor de opbrengsten en winst beginnen aan te kondigen.

Waarop moeten investeerders dus letten? (Engelstalig, PDF 403 kB), in het bijzonder in sectoren waar langlopende contracten of contracten met gebundelde goederen en diensten gebruikelijk zijn?

Tijdstip van opbrengsten

Opbrengsten kunnen onregelmatiger worden aangezien bepaalde contractactiviteiten aanleiding zullen gegeven tot opbrengsten en andere niet.

IFRS 15 verandert de manier waarop en wanneer bedrijven opbrengsten opnemen. Bij bepaalde opbrengsten kan de opname vervroegd worden, bij andere kan die dan weer uitgesteld worden. De toepassing van het nieuwe 'vijfstappenmodel' is ingewikkeld. Hier volgen dan ook een aantal voorbeelden van de veranderingen:

  • Prestatieverplichtingen opsplitsen: Meer nadruk op het opsplitsen dan op het identificeren van componenten, waarbij mogelijk schommelingen in de marges veroorzaakt worden.
  • Opbrengsten vervroegen: Lanceringsproducten en -diensten zoals mobiele handsets worden niet langer beschouwd als 'weggevertjes', aangezien er nu opbrengsten aan worden toegewezen.
  • Opbrengsten uitstellen: Mobiliserings- en activeringskosten moeten worden uitgesteld als ze geen diensten vertegenwoordigen die aan de klant worden geleverd.
  • Langlopende contracten: Opbrengsten uit vervaardigde goederen werden in het verleden opgenomen wanneer ze aan de klant werden geleverd. Als het contract nu voldoet aan de test voor de 'opname over een periode', dan worden de opbrengsten opgenomen wanneer de vervaardiging aan de gang is - analoog met de huidige verwerking van langlopende contracten.

De gevolgen voor stabiele bedrijven kunnen een gemiddelde bereiken, terwijl dit niet het geval zal zijn bij de overgang van een groeiend bedrijf.

Grotere subjectiviteit

Het management zal steeds vaker een oordeel moeten vellen bij het identificeren van prestatieverplichtingen en het bepalen van de wijze waarop de vergoedingen aan elk van die prestatieverplichtingen worden toegewezen.

De nadruk op de overdracht van zeggenschap bij IFRS 15 houdt in dat bij facturering geen opbrengsten worden opgenomen. Meer boekhoudkundige oordelen zijn nodig voor het bepalen van de componenten van het contract, het tijdstip waarop goederen en diensten werden overgedragen voor elke component en de toe te wijzen opbrengsten, wat leidt tot schommelingen in de marges. 

We zien al een grotere samenwerking tussen commerciële teams en financiële teams wanneer nieuwe producten worden gelanceerd, nu er minder samenhang is tussen opbrengsten en factureringsschema's. Bedrijven willen er zeker van zijn dat ze de winst die ze verwachten kunnen boeken wanneer ze die verwachten. 

Verrassingen bij de overgang

Er bestaat een risico dat de aanpassingen als gevolg van de overgang onderliggende trends in de resultaten van bedrijven verhullen.

Bedrijven kunnen kiezen of ze hun resultaten van 2017 zullen aanpassen als ze IFRS 15 in 2018 aannemen. De aanpassingen als gevolg van de overgang kunnen bij investeerders voor verrassingen zorgen, met name wanneer de resultaten van 2017 niet herhaald worden.

  • Opbrengsten die de resultaatrekening omzeilen: Opbrengsten en marges die vervroegd worden zouden niet vermeld worden op de resultaatrekening, maar worden daarentegen verborgen als aanpassing van ingehouden winsten.
  • Dubbelgerekende opbrengsten: Uitgestelde opbrengsten en marges komen twee keer voor: eenmaal in de resultaatrekening voor 2017 en dan opnieuw in de resultaatrekening voor 2018.

Bedrijven moeten hun aanpassingen ten gevolge van de overgang uitleggen, maar alleen in het jaar van de overgang. Het is belangrijk om te weten wat deze aanpassingen zullen betekenen voor de opbrengsten.

Nog iets?

IFRS 15 heeft in de eerste plaats een invloed op het tijdstip waarop de opbrengsten worden opgenomen, maar in bepaalde gevallen kan het totale bedrag van de opgenomen opbrengsten tijdens de looptijd van een contract wijzigen.  De meest voorkomende omstandigheden zijn waarschijnlijk:

  • Beperkingen van de omstandigheden waarin opbrengsten op brutobasis worden gerapporteerd.
  • Sancties voor niet-naleving (bv. voor het niet-nakomen van overeenkomsten inzake dienstverleningsniveaus) zullen doorgaans moeten worden afgetrokken van opbrengsten en niet worden opgenomen als uitgave.
  • Geld dat meer dan een jaar op voorhand wordt ontvangen wordt als lening beschouwd - de bijbehorende 'financieringskost' wordt geregistreerd als rentelast die de opbrengsten kunstmatig verhoogt zodat het ontvangen bedrag overschreden wordt.

Wat moet u nu doen?

Bent u nog niet van start gegaan, dan raad ik aan om een dialoog te houden met bedrijven over de mogelijke gevolgen. Ze zouden op dit moment in een vergevorderd stadium van hun overgangsbeoordelingen moeten zitten. In de toekomst zullen hun informatieverschaffingen over IFRS 15 belangrijk zijn om inzicht te verwerven in de onderliggende prestatie.

U kunt meer informatie vinden op de pagina van KPMG over Opbrengsten.

 

Matt Chapman

Opmerkingen? Vragen? Praat mee op de IFRS-showcasepagina van KPMG op LinkedIn.

© 2019 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig