close
Share with your friends

Financiële instrumenten - Kenmerken van eigen vermogen

Financiële instrumenten - Kenmerken van eigen vermogen

In deze IFRS-nieuwsbrief leest u meer over de beraadslagingen die de IASB voerde aangaande financiële instrumenten.

Gerelateerde content

Financiële instrumenten

We brengen verslag uit over de laatste beraadslagingen van de IASB aangaande zijn project over financiële instrumenten met kenmerken van eigen vermogen.

Er werd verdere vooruitgang geboekt in het analyseren van de gevolgen van het toerekenen van winst en verlies en niet-gerealiseerde resultaten op afgeleide eigenvermogensvereisten.

En de beraadslagingen gaan verder ...

Tijdens de vergadering van mei zette de raad de gesprekken aangaande de toerekeningsbenaderingen verder en werd bekeken of er een andere manier is om de winst of het verlies en de niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan de afgeleide eigenvermogensvereisten. De bedoeling van die bijkomende toerekeningsbenadering is een toerekening te bekomen die te vergelijken is met de toerekening die onrechtstreeks meegerekend wordt in de berekening van de verwaterde winst per aandeel volgens IAS 33 Winst per aandeel.

 

"Winst toerekenen aan aandeelhoudersclaims gebaseerd op relatieve reële waarden kan complexere berekeningen vereisen en minder intuïtieve resultaten opleveren"

 

Meer informatie over de gesprekken vindt u in nummer 30 van onze IFRS-nieuwsbrief: Financiële instrumenten.

Volgende stappen in het project

Om het project voort te zetten, zal de raad nagaan of de definitie van het restbedrag, inclusief de vast-voor-vastvoorwaarde, kan worden verbeterd. Daarnaast zal de raad ook de presentatie van de opbrengsten en uitgaven die afhangen van een restbedrag in de winst-en-verliesrekening of in de niet-gerealiseerde resultaten en de informatieverschaffingsvereisten voor aandeelhoudersclaims verder bekijken.

Het macro hedge accounting-project werd niet uitgebreid besproken tijdens de vergadering van mei. Toch kreeg de raad feedback van de agendaraadpleging van 2015.

Meer lezen

Surf naar onze IFRS Newsletters-pagina voor de laatste gesprekken over deze onderwerpen.

Ga naar onze IFRS – Financial instruments hot topics-pagina voor meer info over deze en andere aspecten van de boekhoudkundige verslaggeving van financiële instrumenten in overeenstemming met de IFRS.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today