close
Share with your friends

Energie- & nutsbedrijven - Implementatie van IFRS 15

Energie- & nutsbedrijven - Implementatie van IFRS 15

We bekijken de mogelijke gevolgen van IFRS 15, welke maatregelen nodig kunnen zijn en hoe KPMG kan helpen.

Gerelateerde content

Energie- & nutsbedrijven - Implementatie van IFRS 15

De nieuwe opbrengstenstandaard zal in de hele sector aanzienlijke gevolgen hebben.

Nu de IASB en FASB een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor de opname van opbrengsten hebben gepubliceerd, begint het werk voor energie- en nutsbedrijven pas echt.

We bekijken wat IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten zal betekenen voor bedrijven uit de energie- en nutssector en hoe KPMG kan helpen.

Mogelijke gevolgen voor uw sector

De nieuwe standaard zal in de hele energie- en nutssector aanzienlijke gevolgen hebben. Bepaalde opbrengsten kunnen met name vroeger worden opgenomen dan vandaag het geval is, terwijl sommige kosten kunnen worden uitgesteld. De nieuwe vereisten voor informatieverschaffingen zijn bovendien omvangrijk.

De gevolgen blijven echter niet beperkt tot boekhoudkundige veranderingen. Een aantal sectorgebonden regelingen zullen getroffen worden, zoals:

  • overdracht van activa van klanten; en
  • 'take or pay'-contracten.

Overdracht van activa van klanten

De nieuwe standaard vervangt het huidige IFRS-richtsnoer inzake de overdracht van activa.

Onder de nieuwe standaard zult u moeten bepalen of u zeggenschap over de ontvangen activa hebt verworven en zult u vervolgens het richtsnoer inzake niet-geldelijke vergoedingen moeten toepassen - i.e. de activa waarderen tegen reële waarde, als die redelijkerwijs geschat kan worden.

U zult dan het algemene richtsnoer in IFRS 15 moeten toepassen om te bepalen of de opbrengsten onmiddellijk of later moeten worden opgenomen.

Mogelijk moet u de contractuele voorwaarden van dergelijke regelingen herzien om te bepalen of het tijdstip van de opname van opbrengsten gevolgen ondervindt van de nieuwe standaard.

'Take or pay'-contracten

IFRS 15 introduceert een nieuwe aanpak voor niet-uitgeoefende rechten, die een invloed kan hebben op 'take or pay'-contracten.

Als u verwacht recht te zullen hebben op een bedrag uit hoofde van niet-uitgeoefende rechten, moet u het geschatte bedrag uit hoofde van niet- uitgeoefende rechten als opbrengst opnemen in verhouding tot het patroon van de door de klant uitgeoefende rechten.

Anders neemt u het verwachte bedrag uit hoofde van niet-uitgeoefende rechten uitsluitend op als opbrengst wanneer de waarschijnlijkheid dat de klant zijn resterende rechten zal uitoefenen klein is.

Hierdoor kan het tijdstip voor het opnemen van de opbrengsten uit hoofde van de niet-uitgeoefende rechten wijzigen.

Mogelijk moet u de contractuele voorwaarden en bedrijfspraktijken voor dergelijke regelingen herzien om inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwe standaard.

Daarnaast zijn mogelijk nieuwe boekhoudkundige procedures nodig om de verwerking van niet-uitgeoefende rechten te bepalen en moet u mogelijk processen, systemen en interne controles uitwerken om 'take or pay'-contracten in kaart te brengen en te rapporteren.

Hoe wij kunnen helpen

Lees De administratieve verwerking van opbrengsten verandert: Impact op energie- en nutsbedrijven (Engelstalig, PDF 220 kB) om beter te begrijpen hoe deze en andere regelingen voor de energie- en nutssector worden getroffen en welke stappen u mogelijk moet nemen.

Er worden voorbeelden gegeven over hoe ons functieoverschrijdende team klanten uit tal van sectoren - ook uit de sector voor energie en natuurlijke hulpbronnen - heeft geholpen bij de boekhoudkundige en operationele uitdagingen van de nieuwe opbrengstenstandaard.

Het gaat onder meer om:

  • het uitvoeren van een algemene impactbeoordeling om de voornaamste bronnen van opbrengsten die mogelijk door IFRS 15 getroffen worden in kaart te brengen;
  • het uitvoeren van een gedetailleerde boekhoudkundige diagnose om de gevolgen voor de grondslagen voor financiële verslaggeving en informatieverschaffingen, met inbegrip van informatietekorten, in kaart te brengen en voorrang te geven; en
  • het herzien van de voornaamste grondslagen voor financiële verslaggeving en boekhoudingshandboeken.

Neem contact op met uw gebruikelijke KPMG-contactpersoon als u meer wilt weten over hoe KPMG uw bedrijf kan helpen.

Bezoek onze themapagina IFRS - Opbrengsten voor de meest recente publicaties van KPMG over de nieuwe standaard.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today