Consumptiegoederen - Implementatie van IFRS 15

Consumptiegoederen - Implementatie van IFRS 15

We bekijken de mogelijke gevolgen van IFRS 15, welke maatregelen nodig kunnen zijn en hoe KPMG kan helpen.

Gerelateerde content

Consumptiegoederen - Implementatie van IFRS 15

De nieuwe opbrengstenstandaard zal in de hele sector aanzienlijke gevolgen hebben.

Nu de IASB en FASB een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor de opname van opbrengsten hebben gepubliceerd, begint het echte werk voor bedrijven in voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen pas echt.

We bekijken wat IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten zal betekenen voor bedrijven uit de sector voor voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen en hoe KPMG kan helpen.

Mogelijke gevolgen voor uw sector

De nieuwe standaard zal in de hele sector voor voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen aanzienlijke gevolgen hebben.

Bepaalde opbrengsten kunnen met name vroeger worden opgenomen dan vandaag het geval is, terwijl sommige kosten kunnen worden uitgesteld. De nieuwe vereisten voor informatieverschaffingen zijn bovendien omvangrijk. De gevolgen blijven echter niet beperkt tot boekhoudkundige veranderingen.

Een aantal sectorgebonden regelingen zullen getroffen worden, zoals:

  • betalingen aan distributeurs en kleinhandelaars; en
  • kortingen, rabatten en andere aanmoedigingspremies.

Betalingen aan distributeurs en kleinhandelaars

Bedrijven in voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen voeren vaak betalingen uit aan hun distributeurs en kleinhandelaars, bv. voor productplaatsing in de winkel van de kleinhandelaar, promotie-evenementen of gezamenlijke reclame.

Onder de huidige IFRS moeten dergelijke bedragen, bij gebrek aan specifieke richtsnoeren, hetzij als daling van de opbrengsten of als uitgave worden opgenomen, afhankelijk van de aard ervan.

Onder de nieuwe standaard moet u nagaan of dergelijke betalingen werden verricht in ruil voor een onderscheiden goed of dienst of als aanmoedigingspremie.

Dit kan betekenen dat regelingen over dergelijke betalingen herzien moeten worden en dat systemen en processen moeten worden ontwikkeld of aangepast om belangrijke informatie te kunnen verzamelen.

Kortingen, rabatten en andere aanmoedigingspremies

Commerciële aanmoedigingspremies van bedrijven in voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals geldelijke aanmoedigingen, kortingen en volumekortingen, gratis of met korting aangeboden goederen of diensten en klantenbindingsprogramma's.

Onder de huidige IFRS moeten aanmoedigingspremies administratief worden verwerkt als hetzij een daling van de opbrengsten, een uitgave of een afzonderlijk te leveren product (in het geval van klantenbindingsprogramma's), afhankelijk van de aard ervan.

Onder de nieuwe standaard worden kortingen, tegoeden, prijsconcessies, prestatiebonussen en gelijkaardige aanmoedigingspremies als variabele vergoeding verwerkt.

De variabele vergoeding wordt naar de beste schatting van het bedrijf inbegrepen in de transactieprijs en wordt als opbrengst opgenomen voor zover het zeer waarschijnlijk is dat er geen aanzienlijke terugneming van het bedrag van de opgenomen cumulatieve opbrengsten zal plaatsvinden wanneer de onzekerheid in verband met de variabele vergoeding wordt opgelost.

De manier waarop u dergelijke aanmoedigingspremies administratief verwerkt kan met deze nieuwe vereisten veranderen en u zult de regelingen over dergelijke aanmoedigingspremies moeten herzien om te bepalen welke gevolgen ze hebben op de transactieprijs.

Hoe wij kunnen helpen

Lees Wat is de impact op bedrijven in voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen? (Engelstalig, PDF 244 kB) om beter te begrijpen hoe deze en andere regelingen voor de sector voor voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen worden getroffen en welke stappen u mogelijk moet nemen.

Er worden voorbeelden gegeven over hoe ons functieoverschrijdende team klanten uit tal van sectoren - ook uit de sector voor voedingsmiddelen, dranken en consumptiegoederen - heeft geholpen bij de boekhoudkundige en operationele uitdagingen van de nieuwe opbrengstenstandaard.

Het gaat onder meer om:

  • het uitvoeren van een algemene impactbeoordeling om de voornaamste bronnen van opbrengsten die getroffen kunnen worden in kaart te brengen;
  • een gedetailleerde boekhoudkundige diagnose uitwerken om de gevolgen voor de grondslagen voor financiële verslaggeving en informatieverschaffingen, met inbegrip van informatietekorten, in kaart te brengen en voorrang te geven; en
  • belangrijke contracten uit hoofde van het IFRS 15-kader in kaart brengen en analyseren.

Neem contact op met uw gebruikelijke KPMG-contactpersoon als u meer wilt weten over hoe KPMG uw bedrijf kan helpen.

Bezoek onze themapagina IFRS - Opbrengsten voor de meest recente publicaties van KPMG over de nieuwe standaard.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today