close
Share with your friends

Banken - Illustratieve informatieverschaffingen

Banken - Illustratieve informatieverschaffingen

Een onmisbare gids voor u om IFRS-jaarrekeningen voor banken op te maken.

Gerelateerde content

Banken - Illustratieve informatieverschaffingen

Deze illustratieve informatieverschaffingen maken deel uit van onze 'Guides to financial statements'-suite.

Focus op naleving in de financiële verslaggeving

Onze Guides to financial statements helpen u uw jaarrekening op te stellen volgens de IFRS. Ze richten zich op naleving van de norm en schetsen een mogelijk formaat voor jaarrekeningen opgemaakt in overeenstemming met de IFRS.

Deze versie werd bijgewerkt om eerdere toepassingen van IFRS 9 Financiële instrumenten weer te geven. Ze is gebaseerd op een fictieve bankgroep die zich toelegt op algemene bankactiviteiten en die geen eerste toepasser is van de IFRS.

U gebruikt de gids echter beter niet als een standaardtemplate. De opmaak van uw eigen jaarrekeningen vereist inzicht in termen van keuze van waarderingsgrondslagen, van hoe de informatieverschaffingen moeten worden aangepast om uw specifieke omstandigheden weer te geven en van relevantie van de informatieverschaffingen in de context van uw onderneming.

Deze gids weerspiegelt de IFRS van kracht sinds 31 december 2015 die toegepast moeten worden door een entiteit met een boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2015.

Los van IFRS 9 en de eruit voortvloeiende wijzigingen aan andere normen komt de eerste toepassing van de IFRS die van kracht zijn voor de boekjaren die aanvangen na 1 januari 2015 niet aan bod in deze gids.

Naleving is slechts het begin ...

De naleving van de norm is een vaststaand gegeven voor investeerders, maar men dient zich nog een belangrijkere vraag te stellen: is uw jaarrekening enkel een nalevingsoefening of hebt u van de gelegenheid gebruikgemaakt om de waarde ervan voor uw investeerders te optimaliseren? Als u dan toch uw jaarrekening moet opmaken, is het wel net zo handig om het maximum te halen uit uw geleverde inspanningen.

Om te beginnen, dient u zichzelf de volgende eenvoudige vragen te stellen:

  1. Komt de belangrijkste informatie duidelijk naar voor in mijn jaarrekening?
  2. Zijn mijn informatieverschaffingen duidelijk, vermijd ik onnodige informatie die belangrijke mededelingen zou kunnen overschaduwen?
  3. Komt de boodschap die ik wil uitdragen in mijn jaarrekening overeen met andere gepubliceerde informatie zoals het beheersverslag en de winstberichten?

We vermoeden dat u impliciet de antwoorden op die vragen kent. De enige vraag die dan overblijft, is hoe u uw verslaggeving nog beter kunt maken? Een antwoord op die vraag kunt u vinden op onze Better business reporting-website.

© 2021 KPMG Advisory, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today