close
Share with your friends

Alle dagen van verblijf in Nederland tellen mee bij toepassing 183-dagenregeling

Alle dagen van verblijf in Nederland tellen mee

In het belastingverdrag tussen België en Nederland is voor de allocatie van het heffingsrecht over loon uit dienstbetrekking een 183-dagenregeling opgenomen. Indien u als inwoner van België in Nederland werkzaamheden verricht, zal Nederland in principe mogen heffen over het inkomen verdiend met deze werkzaamheden wanneer u meer dan 183 dagen (gedurende een twaalfmaandsperiode) in Nederland verblijft. Nederland mag daarnaast ook heffen over dit inkomen indien deze werkzaamheden worden verricht voor een in Nederland gevestigde materiële werkgever of een vaste inrichting van de Belgische werkgever in Nederland.

Gerelateerde content

Nederland

Oordeel Hoge Raad

De onderhavige casus is als volgt. Een inwoner van België werkte minder dan 183 dagen in Nederland. Hij verbleef echter ook om privéredenen in Nederland, waardoor hij in totaal meer dan 183 dagen in Nederland verbleef. In een eerder stadium oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant en later Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch dat dagen die een privékarakter hebben niet meetellen voor de 183-dageneis.

De vraag waarover de Hoge Raad onlangs onder meer moest oordelen, was hoe het begrip ‘verblijven’ in de 183-dagenregeling dient te worden geïnterpreteerd. Is dit beperkt tot werkdagen of moeten alle verblijfsdagen hierbij in aanmerking worden genomen?

Gemakkelijk te hanteren maatstaf

Voor de interpretatie van belastingverdragen is het commentaar op het OESO-Modelverdrag van belang. Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor de uitleg van belastingverdragen. Voor de interpretatie van het begrip verblijven voor de 183-dagenregeling verwijst de Hoge Raad naar de ‘days of physical presence’-methode. Dit betekent dat iedere dag (of een deel daarvan) waarop de werknemer verblijft in de werkstaat in aanmerking moet worden genomen. Het is hierbij niet van belang of de werknemer om zakelijke of privéredenen hier verblijft.

Op basis van het bovenstaande is het loon van een Belgische werknemer die minder dan 183 dagen in Nederland heeft gewerkt maar wel meer dan 183 dagen in Nederland verblijft, aan de Nederlandse inkomstenbelasting onderworpen (indien en voor zover de werkzaamheden in Nederland zijn verricht). Dit is een voor de praktijk gemakkelijk(er) te hanteren maatstaf. In voorkomende gevallen kan een privébezoek aan Nederland (bijvoorbeeld voor vakantie of in het kader van een bezoek aan een pretpark of familie) leiden tot belastingplicht in Nederland. Bent u zich hiervan bewust?

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today