close
Share with your friends

Aangekondigde wetswijziging zorgt voor belastbaarheid AOW-uitkering in België

Wetswijziging zorgt voor belastbaarheid AOW-uitkering

Recent bevestigde het Belgische Hof van Cassatie dat voor zover een Nederlandse AOW-uitkering geen verband houdt met een beroepswerkzaamheid, deze niet belastbaar is in België. Een aangekondigde Belgische wetswijziging maakt echter alweer een einde aan deze recente rechtspraak, met de volledige belastbaarheid van de AOW-uitkering in België tot gevolg.

Gerelateerde content

wetswijziging

De heffingsbevoegdheid van België ten aanzien van Nederlandse AOW-uitkeringen was al langer een punt van discussie. In een arrest van 5 mei 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie dat een Nederlandse AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België, slechts belastbaar is in België indien deze uitkering een (on)rechtstreekse band met de beroepswerkzaamheid heeft. Deze rechtspraak betekende de (gedeeltelijke) niet-belastbaarheid in België van vele AOW-uitkeringen genoten door Belgische inwoners (wij verwijzen naar de juni 2017-editie van de Belgium-Holland Desk nieuwsbrief). Dit was niet naar de zin van de Belgische belastingadministratie, die van mening was dat een AOW-uitkering integraal belastbaar is in België.

De Belgische regering kondigde dan ook een wetswijziging aan die bovenvermelde cassatierechtspraak buitenspel zet. In het voorontwerp van wet wordt de omschrijving van belastbare pensioeninkomsten uitgebreid, waardoor de AOW-uitkeringen verkregen door Belgische inwoners steeds integraal belastbaar zijn in België.

De aangekondigde wetswijziging zou van toepassing zijn op de inkomsten genoten vanaf 1 januari 2017. Concreet betekent dit dat voor de aangifte over inkomstenjaar 2016 een eventuele vrijstelling van de AOW-uitkering op basis van de hierboven vermelde cassatierechtspraak mogelijk blijft.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today