De toekomst van de financiële criminaliteit

De toekomst van de financiële criminaliteit

Als we denken aan de toekomst van de naleving van de gedragsregels rond financiële criminaliteit, moeten compliance officers rekening houden met vijf belangrijke domeinen om investeringen te beoordelen en te prioriteren en zo de funderingen te leggen voor hun toekomstige programma's rond financiële criminaliteit.

Koen De Loose, Partner, Head of Risk & Regulatory

Partner, Head of Risk & Regulatory

KPMG in Belgium

E-mail

Gerelateerde content

The future of financial crime

Analyseren.Integreren.Automatiseren

In deze uitdagende tijden met permanente regelgevende druk moeten financiële instellingen wendbaar zijn. Om concurrentievoordeel te behouden, moeten de instellingen streven naar strategische investeringen in compliance. De volgende vijf kerndomeinen kunnen helpen om de programma's te positioneren zodat ze in de toekomst concurrerend zijn:

 

1. Een cultuur van compliance:

Wereldwijd stellen regulatoren vast dat een zwakke cultuur de hoofdoorzaak is van wangedrag. Om voorbereid te zijn, moet complianceleiderschap in staat zijn om:

 • aan te tonen dat er stappen zijn genomen om hun cultuur voor de naleving van de gedragsregels rond financiële criminaliteit te beoordelen en dat ze eventuele culturele problemen hebben geïdentificeerd en de reikwijdte ervan hebben bepaald;
 • tijdig te reageren op gevallen waar een cultuur van compliance geen focus of niet zo sterk lijkt te zijn;
 • aan te tonen dat er een sterke betrokkenheid is aan de top en in het middle management, met een focus op het begrijpen van systemische risico's en de mitigatie van deze risico's.
   

2. Integratie:
De regulatoren verwachten steeds meer een consistente aanpak van de naleving van de gedragsregels rond financiële criminaliteit in de hele organisatie. Organisaties kunnen beginnen met het verbeteren van de coördinatie- en communicatiemechanismen tussen hun verschillende compliance units. Bovendien zouden organisaties de barrières tussen business units moeten slopen door teams, systemen en processen volledig te integreren onder één koepel voor financiële criminaliteit. En ze kunnen in het hele bedrijf controle- en testprotocollen vastleggen om de risico's op financiële criminaliteit centraal te beheren.
 

3. Data- en technologische infrastructuur:
De financiële instellingen moeten begrijpen hoe technologie wordt gebruikt over verschillende afdelingen en businesslijnen heen en deze waar mogelijk integreren. De verplichtingen opgelegd door de regelgeving eisen van de instellingen dat ze:

 • de technologische infrastructuur evalueren en de leemten identificeren;
 • bekijken of de data de vereiste integriteit en nauwkeurigheid hebben;
 • dynamische, multidimensionale voorspellende analyses benutten;
 • ervoor zorgen dat de systemen de wijzigingen in de regelgeving die heel waarschijnlijk zullen plaatsvinden aankunnen (bv. Rule 504 en de nieuwe Customer Due Diligence).

 

4. Veranderingsbeheer in de regelgeving: 
Door na te denken over veranderingsbeheer kan een instelling de huidige regelgevingsrisico's systematisch en consistent beheren en anticiperen op de toekomst door:

 • te bekijken welke wijzigingen in de regelgeving het meest waarschijnlijk zijn;
 • de geanticipeerde wijzigingen te prioriteren aan de hand van de geschatte gevolgen;
 • te evalueren waar convergenties wereldwijd gebeuren;
 • een meer strategische visie te ontwikkelen.

 

5. Personeelsmodel en digitaal werk:
In de voorbije jaren worstelden de instellingen met een hoog personeelsverloop, in het bijzonder in hun complianceafdelingen voor witwasbestrijding. Dat leidde tot een verlies van institutionele kennis. Geautomatiseerde processen en de integratie van digitaal werk zouden de complianceafdelingen voor witwasbestrijding en toekomstige financiële criminaliteit enorm helpen bij dit personeelsprobleem.

 

Compliance officers kunnen zo profiteren van het prioriteren van werkstromen en het beoordelen van de impact van investeringen in de voornoemde gebieden op de aanpak van de naleving van de gedragsregels rond witwassen en financiële criminaliteit, en de instelling als geheel zal er ook van profiteren.

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today