close
Share with your friends

Snellere gerechtelijke ontbinding?!

Snellere gerechtelijke ontbinding?!

De rechtbank van koophandel kan sinds 17 mei 2017 op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die geen jaarrekening heeft ingediend binnen een termijn van 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants, KPMG in Belgium

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Snellere gerechtelijke ontbinding

De rechtbank van koophandel kan sinds 17 mei 2017 op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die geen jaarrekening heeft ingediend binnen een termijn van 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap.

Overeenkomstig artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen moeten de bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap de jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België. Deze jaarrekening moet binnen 30 dagen nadat ze werd goedgekeurd en ten laatste binnen 7 maanden na afsluiting van het boekjaar neergelegd zijn.

In geval van mededeling door de kamer voor handelsonderzoek kan de rechtbank een regularisatietermijn uitspreken of eventueel een ontbinding uitspreken. In het eerste geval zal de rechtbank het dossier voor opvolging terugverwijzen naar de kamer voor handelsonderzoek. De regularisatietermijn duurt minimaal drie maanden. Na afloop van die termijn doet de rechtbank uitspraak op verslag van de kamer voor handelsonderzoek.

In geval van mededeling door de kamer voor handelsonderzoek kan de gerechtelijk ontbinding door de rechtbank uitgesproken worden:

  • Wanneer de vennootschap ambtshalve werd geschrapt.
  • Indien de vennootschap ondanks twee oproepingen met dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per gerechtsbrief, niet voor de kamer voor handelsonderzoeken is verschenen.
  • Indien de bestuurders of zaakvoerders ervan niet over de fundamentele beheersvaardigheden of niet over de beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van haar activiteit bij wet, decreet of ordonnantie worden opgelegd.

De rechtbank kan hetzij de onmiddellijke afsluiting van de vereffening uitspreken, hetzij de vereffeningswijze bepalen en een of meer vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening is beëindigd, brengt de vereffenaar verslag uit aan de rechtbank.

De tijdige neerlegging van uw jaarrekening is bijgevolg van primordiaal belang!

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)