Nieuwe ronde administratieve vereenvoudiging | KPMG België
close
Share with your friends

Nieuwe ronde administratieve vereenvoudiging interessant voor kmo’s

Nieuwe ronde administratieve vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging, het blijft een uitdaging voor onze overheden. De federale ministerraad heeft onlangs een nieuwe reeks van maar liefst 120 maatregelen gelanceerd die het zakendoen gemakkelijker moeten maken. “Uiteraard zitten in dat pakket ook kleinere aanpassingen en omzettingen van Europese regelgeving. Maar toch zitten er ook enkele zeer concrete, interessante maatregelen tussen voor kmo’s”, oordeelt Louis-Maxim Desmadryl, advocaat bij K law.

Gerelateerde content

Nieuwe ronde administratieve vereenvoudiging

De regering-Michel heeft in haar regeerakkoord een ambitieuze doelstelling ingeschreven: ze wil tegen het einde van de legislatuur de administratieve lasten met 30% verminderen. Daarom werd nu werk gemaakt van een zogenaamd “kmo-vereenvoudigingsplan” waaraan diverse overheidsdiensten maar ook organisaties als Unizo, Febelfin en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten hebben meegewerkt.

Online platform voor aanbestedingen

Louis-Maxim lichtte het plan met 120 nieuwe maatregelen door en haalt er drie zaken uit die een belangrijke impact kunnen hebben voor kmo’s: “Om te beginnen is er de beslissing om een digitaal platform op te richten voor overheidsopdrachten. Nu brengt het inschrijven op een overheidsopdracht vaak een hele administratieve rompslomp met zich mee. Er moet een volledig dossier worden opgesteld, dat vaak in meerdere exemplaren moet worden opgestuurd of ingediend.”

“Een digitaal platform zal dit alvast een stuk gemakkelijker maken. In een eerste fase mikt men op een aantal sectoren zoals ICT, opleiding en consultancy, en op opdrachten tot 135.000 euro”, weet de advocaat. “Maar dat zijn voor kleinere bedrijven toch al mooie bedragen. Zij zullen hun inschrijving op een overheidsopdracht online kunnen indienen en alle nodige documenten kunnen uploaden. Dit is makkelijker en het spaart wellicht ook wat tijd uit.”

Minder procedures voor export van voeding

Een tweede maatregel die voor kmo’s van belang kan zijn, is de vereenvoudiging van procedures voor wie voeding wil exporteren. Louis-Maxim Desmadryl: “Onze provincie telt heel wat voedselverwerkende bedrijven. Wanneer zij hun producten willen exporteren, komt daar meestal veel regelgeving en administratie bij kijken. Het Federaal Voedselagentschap heeft zijn formulieren vereenvoudigd en ook gedigitaliseerd. De diensten zouden ook beter gaan samenwerken, om de exportprocedure te vereenvoudigen.”

Digitale toegang tot het kadaster

In het plan zit ook een maatregel die de toegang tot het kadaster uitbreidt en gemakkelijker maakt. “De FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor het kadaster, voert verschillende projecten uit om notarissen, vastgoedmakelaars en andere betrokkenen gemakkelijker elektronisch toegang te verschaffen. Zo wordt bijvoorbeeld nagegaan of dit ook mogelijk is voor architecten. Vroeger moesten gegevens steeds schriftelijk of ter plaatse worden opgevraagd. Dit moet via het internet kunnen en zo een aanzienlijke besparing opleveren qua tijd en papierwerk”, aldus Desmadryl.

Daarnaast springen nog andere maatregelen in de kijker, onder meer in verband met nachtarbeid in de e-commercesector en de creatie van een uniek dossier voor elke zelfstandige bij de RSVZ. Voor meer info over wat deze zaken precies voor uw kmo kunnen betekenen, kan u steeds contact opnemen met K law.

© 2019 Kratos Law, een Belgische burg. CVBA. Alle rechten voorbehouden. * Kratos Law burg. CVBA vormt een kostengroepering met KPMG Belastingconsulenten burg. CVBA

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig