close
Share with your friends

​​Regering bereikt akkoord over de begroting 2018

​​Regering bereikt akkoord over de begroting 2018

In het kader van het begrotingsakkoord 2018 werden door de Regering een aantal fiscale maatregelen beslist. Een hervorming van de spaarfiscaliteit voor de natuurlijke personen en een verlaging van de vennootschapsbelasting zijn de belangrijkste. Het tarief van de vennootschapsbelasting zal dalen voor KMO’s tot 20% (op de eerste 100.000 euro) en voor de grote ondernemingen tot 29% in 2018 en 25% in 2020.

Gerelateerde content

compass

Spaarfiscaliteit voor natuurlijke personen

Er komt een hervorming voor de spaarfiscaliteit. De traditionele vrijstelling van roerende voorheffing op interesten op spaarrekeningen ten bedrage van 1880 euro wordt gehalveerd tot 940 euro. Daarnaast komt er een vrijstelling op inkomsten (dividenden) uit aandelen ten belope van de eerste 627 euro.

Op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro komt er een jaarlijkse taks van 0.15% (gehuwden 1 Mio euro).

Tenslotte wordt het pensioensparen verder aangemoedigd. De mogelijkheid wordt gecreëerd om een hoger jaarbedrag van 1200 euro te sparen maar de belastingvermindering hierop wordt verlaagd tot 25%.

Tariefverlaging vennootschapsbelasting

De regering heeft ook een akkoord bereikt over de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

KMO-vennootschappen

Het tarief daalt naar 20% op de eerste 100.000 euro winst voor kleine vennootschappen (definitie van art. 15 Wb. Venn) vanaf inkomsten 2018.

Ten einde hiervan te genieten moet er een minimumbezoldiging aan één bedrijfsleider worden betaald.

Grote vennootschappen

Voor de grote vennootschappen daalt het tarief in twee stappen – eerst tot 29% vanaf inkomsten 2018 en later naar 25% voor inkomsten vanaf 2020.

De crisisbijdrage (3% opcentiemen) wordt gradueel afgeschaft.

De tariefverlaging wordt gefinancierd door een aantal compenserende maatregelen waarvan de belangrijkste zijn: een hervorming van de notionele interestaftrek (in de toekomst op de aangroei van het eigen vermogen) en de invoering van een minimum belastbare basis door de beperking van een korf aan aftrekken (overgedragen verliezen, notionele interestaftrek, overgedragen dbi) voor het gedeelte boven 1.000.000 euro. Het bedrag daarboven zal slechts voor 70% aftrekbaar zijn. Dit resulteert in een vorm van minimumbelasting van 7,5% voor dit hogere gedeelte (aan een tarief van 25%).

De diverse maatregelen moeten nog in concrete teksten worden uitgewerkt.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)