close
Share with your friends

Wijziging Nederlands standaardhuwelijksvermogensregime

Wijziging Nederlands standaardhuwelijksvermogensregime

Per 1 januari 2018 gaat er standaard een nieuw huwelijksvermogensrechtstelsel gelden: de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen.

Gerelateerde content

Business people

Het initiatiefwetsvoorstel dat dit stelsel heeft geïntroduceerd, is op 28 maart 2017 met een nipte meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen, nadat het in april 2016 met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer was goedgekeurd. De beperkte wettelijke gemeenschap van goederen zal in principe gelden voor echtgenoten die na 31 december 2017 in het huwelijk treden.

Huidige standaardhuwelijksvermogensrechtstelsel

Op basis van het nu nog geldende huwelijksvermogensrecht ontstaat na het huwelijk tussen echtgenoten van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. In principe worden alle vermogensbestanddelen van de echtgenoten gemeenschappelijk (‘boedelmenging’). Echtgenoten kunnen bij huwelijkse voorwaarden echter een ander regime overeenkomen, zoals uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, eventueel in combinatie met een verrekenbeding bij echtscheiding en/of overlijden.

Schenkingen en erfenissen die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen behoren in principe tot het privévermogen van de verkrijger en vallen derhalve buiten de huwelijksgemeenschap. Bepaald kan worden dat de uitsluitingsclausule niet geldt indien het huwelijk van de verkrijger wordt ontbonden door overlijden (de zogenoemde zachte uitsluitingsclausule).

De beperkte wettelijke gemeenschap van goederen

Voor echtgenoten die na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in het huwelijk zijn getreden– dus voor huwelijken vanaf 1 januari 2018 – geldt dat van rechtswege de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen zal gelden, tenzij de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk een afwijkende regeling treffen. Tot de gemeenschap van goederen behoren in principe alle goederen en schulden die door de echtgenoten tijdens het huwelijk zijn verworven of aangegaan. Van de gemeenschap zijn uitgezonderd: het voorhuwelijks privévermogen, schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Door middel van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten dit wettelijke regime uitbreiden of beperken.

 

Voorhuwelijks vermogen

Op basis van het nieuwe standaardstelsel zal het voorhuwelijks privévermogen van de echtgenoten niet tot de huwelijksgemeenschap gaan behoren. Goederen en/of schulden die voorafgaand aan het huwelijk door de echtgenoten gezamenlijk zijn verworven of aangegaan, behoren daarentegen wel tot de beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor worden de echtgenoten voor gelijke delen gerechtigd tot dit vermogen, ongeacht de eigendomsverhouding die bestond voor het huwelijk.

 

Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen

Schenkingen en erfenissen die door de echtgenoten tijdens het huwelijk worden verkregen, vallen buiten de beperkte gemeenschap van goederen in het privévermogen van de echtgenoten. Door middel van een zogeheten insluitingsclausule kunnen schenkers/erflaters ervoor zorgen dat deze verkrijgingen alsnog tot de eventuele gemeenschap van goederen van de verkrijgers behoren.

 

Uitzondering

Op deze basisregels geldt een belangrijke uitzondering. Indien tussen echtgenoten na ontbinding van hun huwelijk door echtscheiding discussie bestaat aan wie in privé welke goederen toekomen en geen van beiden dit kan aantonen, geldt als uitgangspunt dat deze goederen deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen. Het is daarom belangrijk om dit goed te administreren.

 

Mirjam Wesselink en Godelieve Refuge

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)