close
Share with your friends

Einde indeling Nederlands uitzendbedrijf in vaksector

Einde indeling Nederlands uitzendbedrijf in vaksector

In Nederland draagt elke werkgever premies af aan een sectorfonds, bedoeld om werkloosheidsuitkeringen te financieren. Werkgevers worden op basis van hun ondernemingsactiviteiten in een sectorfonds ingedeeld. Tussen de verschillende sectoren bestaan grote verschillen in de af te dragen premies. De premie voor de uitzendbranche behoort tot de hoogste.

Gerelateerde content

retail

Voor het uitzendbedrijf bestond tot voor kort de zogeheten vaksectorfaciliteit: daarmee kon het uitzendbureau worden ingedeeld in de (vaak goedkopere) sector waarin deze meer dan 50% van zijn arbeidskrachten ter beschikking stelde. Per 25 mei 2017 is het door een wetswijziging niet langer mogelijk voor uitzendbedrijven om bij het sectorfonds te worden ingedeeld. Deze zogeheten vaksectorverloning geldt voorlopig nog wel voor uitzendbedrijven die voor 25 mei 2017 in een vaksector zijn ingedeeld of een aanvraag daartoe hebben ingediend. Uitzendbureaus en vergelijkbare werkgevers die hier niet onder vallen worden vanaf nu in de relatief dure sector Uitzendbranche ingedeeld. Wij hebben voor u de belangrijkste punten uit de wetswijziging samengevat in een memorandum: lees meer.

 

Ton van Dael en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)