close
Share with your friends

Chief Procurement Officer – De eerste 100 dagen

Chief Procurement Officer – De eerste 100 dagen

Een CPO is gemiddeld 4,2 jaar in functie. Een nieuwe CPO bevindt zich dus in een wankele positie en staat onder immense druk om meteen verbeteringen en kostenbesparingen te realiseren en zich te laten kennen als degene die de groei en veranderingen in een organisatie mogelijk maakt.

Gerelateerde content

Chief Procurement Officer – De eerste 100 dagen

Volgens de Global CEO Outlook 2017 van KPMG verwacht een op de vier CEO's (26 procent) dat zijn of haar bedrijf zich binnen drie jaar tot een heel andere entiteit zal ontwikkelen. In 2016 was dat nog 41 procent. Deze gegevens lijken op het eerste gezicht de bewering tegen te spreken dat CEO's zichzelf zien als motor van baanbrekende innovatie. Bij nadere beschouwing van de gegevens blijkt dat het beeld genuanceerder is. We zien dat de zin voor verandering van CEO's sterk verschilt volgens de regio, wat toe te schrijven is aan druk op de lokale markt en aan geopolitiek. Respondenten in China, India, Australië en Japan verwachten vaker dat hun bedrijf over drie jaar een geheel andere entiteit zal worden; respondenten in de VS en Europa hebben dit verwachtingspatroon minder vaak. Organisaties moeten reageren op kansen en uitdagingen die worden geboden door externe factoren en verstorende elementen, vooral op gebieden waar evoluties zich versneld afspelen zoals technologische innovaties en de opkomst van de nieuwe klant. Belangrijker nog, ze moeten strategische plannen maken en uitvoeren die daarop inspelen. Verder is het volgens de Vraaggestuurde toevoerketen 2.0 van KPMG zo dat deze 'nieuwe klanten' sterker geconnecteerd, beter geïnformeerd en mondiger zijn en dat zij voortdurend meer productflexibiliteit en snellere service eisen3. Wat betekent dit voor uw rol als nieuwe CPO?

De bedrijven die lid zijn van het KPMG-net hebben het voordeel dat ze werken over geografische en organisatorische grenzen heen, en daarbij CPO's steunen om zich grondig in te werken, momentum op te bouwen en aan te houden tijdens het hele transformatieproces. Het doet er niet toe hoe u deze positie bereikt hebt, door interne promotie of als externe kandidaat, en het heeft geen belang wat u in uw verdere carrière wil doen - de uitdagingen waar een CPO mee te maken krijgt, kunnen veeleisend zijn. In deze bijdrage verzamelen we lessen die CPO's als kompas kunnen gebruiken als ze tijdens de eerste 100 dagen laveren tussen de uitdagingen van hun nieuwe functie, nieuwe structuur of nieuwe transformatiedoelstelling. 

We steken van wal met drie belangrijke aspecten. De grondslag van de eerste 100 dagen bestaat uit begrijpen waar men naartoe wil, de in te slagen weg uitstippelen en die verder uitbouwen.

© 2020 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)