close
Share with your friends

Bevestiging (on)belastbaarheid AOW-uitkering in België

Bevestiging (on)belastbaarheid AOW-uitkering in België

In zijn arrest van 5 mei 2017 bevestigde het Belgische Hof van Cassatie dat een Nederlandse AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België slechts belastbaar is in België indien deze uitkering een (on)rechtstreekse band met de beroepswerkzaamheid heeft. Een AOW-uitkering verkregen op grond van ‘wonen in Nederland’ of vrijwillige betaling van premies is, volgens dit arrest, niet belastbaar in België als pensioeninkomen.

Gerelateerde content

papers on table

Cassatiearrest 5 mei 2017

Na jarenlange verdeelde rechtspraak bevestigde het Hof van Cassatie vorig jaar in twee arresten van 4 februari 2016 dat een AOW-uitkering slechts belastbaar is in België voor zover deze uitkering verband houdt met de beroepswerkzaamheid (lees meer). Dit werd recent opnieuw bevestigd door het Hof van Cassatie, dat op 5 mei 2017 stelde dat een Nederlandse AOW-uitkering belastbaar is in België;

“(...) indien de genieter een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft verricht en tot de financiering van de AOW heeft bijgedragen door middel van een premie die wordt ingehouden op het loon of een premie heeft betaald die onder meer werd geheven op het beroepsinkomen.”

Op grond hiervan besliste het Hof dat de AOW-uitkering voor de jaren van opbouw op grond van wonen in Nederland niet belastbaar is in België als pensioeninkomen. Nieuw in dit arrest is dat er uitdrukkelijk wordt bevestigd dat een AOW-uitkering opgebouwd naar aanleiding van vrijwillige premies tevens niet belastbaar is in België.

Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij graag samen met u de mogelijkheid tot vrijstelling van de AOW-uitkering in België, alsook de gevolgen hiervan in Nederland.

Sjeel Debeuf

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)