close
Share with your friends

Wetsvoorstel aanpassing Nederlandse dividendbelasting in consultatie

Wetsvoorstel aanpassing Nederlandse dividendbelasting

Eerder berichtten wij u over de aangekondigde wijzigingen van de Nederlandse Wet op de dividendbelasting 1965. Na eerdere aankondiging hiervan heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel op 16 mei 2017 in consultatie gebracht. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2018.Tijdens de consultatieronde – tot 13 juni 2017 – heeft iedereen de mogelijkheid om op het wetsvoorstel te reageren.

Gerelateerde content

Het wetsvoorstel is in grote lijnen in overeenstemming met de eerdere brieven van de staatssecretaris en betreft, samengevat, de introductie van: a.een inhoudingsplicht voor uitkering van dividenden door zogenoemde houdstercoöperaties aan hun leden met een belang van 5% of meer; b.een algemene inhoudingsvrijstelling voor dividenden betaald aan aandeelhouders/leden met een (aandelen)belang van 5% of meer die zijn gevestigd in een land waarmee Nederland een (volledig) belastingverdrag heeft gesloten.

Het wetsvoorstel bevat eveneens een aanpassing van de bepalingen ten aanzien van het zogenoemde (technisch) aanmerkelijk belang in de Nederlandse vennootschapsbelasting en bevat een aantal specifieke wijzigingen om de huidige antimisbruikbepalingen in de Nederlandse wet in lijn te brengen met Europees recht en verdragen. Om te beoordelen of sprake is van misbruik worden een zogenoemde subjectieve en objectieve toets gehanteerd (lees meer).

Over dit wetsvoorstel zal nog uitgebreid worden gesproken en geschreven. In dat kader verwachten wij het definitieve wetsvoorstel op of rond Prinsjesdag 2017. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op dit vlak voor u volgen.

 

Mark Bos en Mark Foesenek

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today