close
Share with your friends

De kmo-portefeuille voor opleiding en advies

De kmo-portefeuille voor opleiding en advies

De kmo-portefeuille ondersteunt kmo’s in Vlaanderen bij het professionaliseren van hun bedrijf door opleiding en/of advies.

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants, KPMG in Belgium

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

De kmo-portefeuille voor opleiding en advies

De kmo-portefeuille ondersteunt kmo’s in Vlaanderen bij het professionaliseren van hun bedrijf door opleiding en/of advies.

Hierna beperken wij ons tot de voorwaarden en steun voor adviesdiensten.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s, volgens de Europese kmo-definitie en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd.

Hoeveel subsidie kan ik genieten?

Hoeveel subsidie u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

  • Een kleinere onderneming die investeert in adviesverlening kan 40% steun genieten, met een maximale jaarlijkse subsidie van € 10.000,00.
  • Een middelgrote onderneming die investeert in adviesverlening kan 30% steun genieten, met een maximale jaarlijkse subsidie van € 15.000,00.

Heb ik een kleine of middelgrote onderneming?

Volgend schematisch overzicht geeft verheldering:

  Werknemers Omzet Balanstotaal
Kleine onderneming < 50 VTE EN < 10 Mio OF < 10 Mio
Middelgrote onderneming < 250 VTE EN < 50 Mio OF < 43 Mio

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag en deze blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming, houd hiermee rekening. Wij verwijzen voor meer informatie naar www.kmo-portefeuille.be

Het advies

Het moet gaan om schriftelijke raadgevingen, door een geregistreerde dienstverlener, bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren. De adviesdiensten moeten gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming en moeten de bedrijfsleider in staat stellen om op basis van deze aanbevelingen correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor het bedrijf.

Twee types komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmo-portefeuille:

  1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
  2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het advies moet de onderneming stimuleren!

De geregistreerde dienstverlener

De dienstverlener moet voldoen aan de strenge kmop-norm, een door de Vlaamse Overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden zoals:

  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit

Een onafhankelijk auditbureau zal bij de kandidaat-dienstverlener vragen of deze kwaliteitsvol werkt en voldoet aan bovenstaande vereisten. Bij een geslaagde audit stelt de auditor vast in een rapport dat de dienstverlener voldoet aan de kmop-norm.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen registreert dan de dienstverlener voor een periode van 5 jaar.

KPMG Accountants is geregistreerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en erkend door het Vlaams Gewest met erkenningsnummer DV. S107462.

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)