close
Share with your friends

Conclusie A-G: inwoner België werkzaam in Nederland en België is sociaal verzekerd in Nederland

Conclusie A-G

In de november 2015-editie zijn wij ingegaan op een lopende procedure omtrent de socialezekerheidspositie van een inwoner van België die werkzaam is in Nederland. Gedurende 2009 was hij in dienst van een Nederlandse werkgever en (afgerond) 6,5% van zijn arbeidstijd werkzaam in zijn woonland België. Derhalve zou er in beginsel sprake zijn van werkzaamheden in meerdere landen en zouden de regels voor gelijktijdige tewerkstelling van toepassing zijn. Advocaat-generaal Szpunar (hierna: A-G) van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) concludeerde onlangs echter dat de marginale werkzaamheden in België buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Daardoor zijn de regels voor gelijktijdige tewerkstelling niet van toepassing en geldt uitsluitend de Nederlandse socialezekerheidswetgeving.

Gerelateerde content

Hoofdregel bij werkzaamheden in meerdere landen

De hoofdregel bij werkzaamheden in meerdere landen is neergelegd in de Europese Verordening inzake sociale zekerheid (hierna: Verordening). Deze komt erop neer dat een werknemer sociaal verzekerd is in de lidstaat waar hij werkt. Indien een werknemer echter gemiddeld minimaal ongeveer één dag per maand (5%) in zijn thuisland werkt, zou hij in beginsel verzekerd blijven in zijn woonland. Overigens is deze Verordening inmiddels vervangen door een nieuwe verordening, waarbij andere regels inzake gelijktijdige tewerkstelling van toepassing zijn. Onder de nieuwe Verordening geldt namelijk dat sprake moet zijn van ‘substantiële werkzaamheden’ in het woonland (in de praktijk komt dit neer op ten minste 25%) om aldaar sociaal verzekerd te zijn. De hiervoor genoemde regel geldt wanneer de werknemer ‘werkzaamheden pleegt te verrichten in twee of meer lidstaten’. Indien de werkzaamheden in het woonland van marginale aard zijn, worden deze buiten beschouwing gelaten en zijn de regels voor gelijktijdige tewerkstelling niet van toepassing.

 

Conclusie A-G

In onze bijdrage van november 2015 gaven wij aan dat het de vraag is of sprake was van gelijktijdige tewerkstelling. De A-G concludeert nu dat voor de toepassing van de (oude) Verordening sprake is van uitsluitend werkzaamheden in Nederland. Hij stelt daarbij dat de duur van de werkzaamheden (6,5%) niet van doorslaggevend belang is. Er dient namelijk ook rekening te worden gehouden met de aard van de werkzaamheden. Omdat er in de onderhavige situatie sprake was van een geringe hoeveelheid werk in het thuisland, het ontbreken van een structureel patroon en het ontbreken van vaste afspraken over het verrichten van werkzaamheden in België is er volgens de A-G sprake van marginale werkzaamheden. Derhalve zijn de regels voor gelijktijdige tewerkstelling niet van toepassing en is op grond van de (oude) Verordening uitsluitend de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing .

Het is nu afwachten of het HvJ EU aansluit bij deze conclusie van de A-G en of zijn oordeel een op een zal kunnen worden toegepast onder de nieuwe Verordening. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.


Esther Schutte en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today