Cognitive Technology in the Audit | KPMG België
close
Share with your friends

Cognitive Technology

Cognitive Technology in the Audit

Cognitieve technologie bootst het menselijke beslissingsproces na door gegevens te analyseren, hypotheses te formuleren en het beschikbare bewijs te evalueren om beredeneerde beslissingen te nemen.

Gerelateerde content

cognitive technology in audit

Cognitieve technologie bootst het menselijke beslissingsproces na door gegevens te analyseren, hypotheses te formuleren en het beschikbare bewijs te evalueren om beredeneerde beslissingen te nemen. In dit verslag bekijken we in detail hoe ontwikkelingen in cognitieve intelligentie worden afgestemd op auditing, en hoe de toepassing daarvan de auditkwaliteit kan verhogen door een betere dekking, een diepgaandere analyse en een breder zicht op mechanismen, processen en risico's.

In de grond draait ons werk als auditprofessionals om 'vertrouwen'. Om de kapitaalmarkten doeltreffend te laten functioneren en in het voordeel van de beleggers en van de bredere samenleving, moet er integriteit zijn en vertrouwen in het systeem. Om de kapitaalmarkten en het algemeen belang te dienen, streven wij ernaar om het geloof en het vertrouwen te bevorderen in de informatie waarop belangrijke beslissingen worden gebaseerd.

Op de volgende pagina's zetten we de eerste stappen in het verkennen van de mogelijkheden om het vertrouwen te stimuleren in een periode van een sterk veranderend ondernemingsklimaat. Nu er een ware gegevensexplosie plaatsvindt en ons leven steeds verder wordt gedigitaliseerd, willen wij een debat op gang brengen over hoe het auditberoep zijn instrumenten en zijn aanpak moet aanpassen om mee te zijn met de veranderingen en relevant te blijven in het kader van een dynamische markt. Meer bepaald moet ons beroep het gebruik van geavanceerde technologie, waaronder data en analyse (D&A), robotica, automatisering en cognitieve intelligentie, omarmen om processen te beheren, de planning te ondersteunen en informatie aan te reiken waarop beslissingen kunnen worden gebaseerd. Bij KPMG denken we voortdurend na over de ontwikkeling van innoverende capaciteiten en technologieën die de kwaliteit moeten bevorderen en de relevantie van onze auditwerkzaamheden in de toekomst moeten verzekeren. ​

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig