close
Share with your friends

Afschaffing van kwartaalvoorschotten

Afschaffing van kwartaalvoorschotten

In afwijking van de algemene regel waarbij btw-aangiften maandelijks moeten ingediend worden, kunnen belastingplichtigen, die de omzetdrempel van 2 500 000 EUR op jaarbasis niet overschrijden, opteren voor het indienen van kwartaalaangiften. Deze drempel bedraagt 250 000 EUR voor belastingplichtigen die actief zijn in bepaalde fraudegevoelige sectoren (zoals energieproducten, mobiele telefonie en landvoertuigen).

Thomas Zwaenepoel, Partner Tax and Legal, KPMG in Belgium

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Onder het regime van kwartaalaangiften is de belastingplichtige gehouden om tegen de twintigste van de tweede en derde maand van elk kalenderkwartaal een voorschot te betalen, de zogenaamde “kwartaalvoorschotten”. Elk van deze voorschotten bedraagt 1/3 van het btw-bedrag verschuldigd voor het vorige kalenderkwartaal.

KB van 23 februari 2017

Zoals aangekondigd door minister Van Overtveldt in een persbericht van 19 januari 2017, was er een KB op komst die de verplichting tot het betalen van kwartaalvoorschotten zou opheffen. Dit KB werd op 23 februari 2017 gepubliceerd. Kwartaalaangevers zullen vanaf 1 april 2017 niet langer verplicht zijn om in de loop van het kwartaal tweemaal een voorschot te betalen. Net zoals voor maandaangevers zullen kwartaalaangevers op de 20ste dag volgend op het kwartaal waarop de aangifte betrekking heeft het volledige te betalen btw-bedrag moeten afdragen aan de Schatkist.

Decembervoorschot

Naar analogie met maandaangevers, zal ook voor de kwartaalaangevers een decembervoorschot ingevoerd worden. Kwartaalaangevers zullen ertoe gehouden zijn om, net zoals de maandaangevers, in december een voorschot te betalen gelijk aan ofwel de btw verschuldigd over de door hen verrichte handelingen van 1 oktober tot 20 december, ofwel het bedrag van de btw verschuldigd voor het derde kwartaal.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)