close
Share with your friends

Aanvraag attest verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen een verhoogde investeringsaftrek toepassen voor bepaalde energiebesparende investeringen.

Gerelateerde content

Om deze verhoogde investeringsaftrek te kunnen verkrijgen, dient een attest te worden voorgelegd dat wordt afgeleverd door de regionale overheid waar de investering gebeurt. In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energieagentschap (VEA). De vennootschap moet het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Het attest met betrekking tot de verhoogde investeringsaftrek dient, op straffe van verval, te worden aangevraagd binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht. Tot op heden werden niet tijdig aangevraagde attesten echter in de praktijk nog vaak aanvaard.

Echter, het Hof van Cassatie d.d. 14 oktober 2016 heeft bevestigd dat een tijdige aanvraag van het attest een essentiële voorwaarde vormt voor de toekenning van de investeringsaftrek. Bijgevolg kunnen vanaf heden investeringen waarvoor het attest niet binnen de 3 maanden na afsluiting van het boekjaar wordt aangevraagd, niet genieten van de verhoogde investeringsaftrek. Voor boekjaren die afsloten per 31 december 2016 dient het attest dan ook ten laatste 31 maart 2017 te worden aangevraagd. Bij een laattijdige aanvraag is achteraf geen rechtzetting mogelijk. Het feit dat bij deze laattijdige aanvraag toch een attest zou worden afgeleverd, speelt hierbij geen rol.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)