close
Share with your friends

Hof van Justitie: ook btw-aftrekbeperking bij materiële onderneming die deelnemingen houdt

Ook btw-aftrekbeperking bij materiële onderneming

Op 12 januari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) een beschikking gewezen over het btw-aftrekrecht van een moeiende houdstervennootschap die naast het beheren van haar deelnemingen een materiële onderneming drijft. In de zaak MVM (C-28/16) besliste het HvJ dat een btw-aftrekbeperking kan gelden bij een tophoudster die zich naast het actief uitoefenen van een bedrijf eveneens mengt in het beheer van haar deelnemingen zonder daarvoor een vergoeding te berekenen.

Gerelateerde content

Deze zaak toont wederom het belang aan om de btw-positie van moeiende houdstervennootschappen – maar ook van materiële ondernemingen (‘rokende schoorstenen’) – goed in kaart te brengen. Hoewel Nederland op dit moment in deze situaties nog steeds op basis van beleid (de zogenoemde holdingresolutie) geen beperking op het recht op aftrek van btw toepast, rijst met deze beschikking de vraag hoe lang dit beleid nog in stand kan blijven. Lees meer.

 

Joost Willemsen

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)