close
Share with your friends

Meijburg Legal

Meijburg Legal

Meijburg Legal is gestart in november 2016 onder leiding van Freerk Volders en Marieke Enneman.

Gerelateerde content

Meijburg Legal adviseert en ondersteunt zowel nationale als multinationale ondernemingen op het terrein van het ondernemingsrecht. Het Meijburg Legal-team in Nederland beschikt over ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van ondernemingsrecht en notariële dienstverlening. De geïntegreerde werkwijze van Meijburg Legal en Meijburg & Co, die maar door weinig kantoren kan worden verzorgd, biedt de combinatie van de juridische en fiscale oplossing.

Daarnaast kan Meijburg Legal voor de juridische implementatie van de gekozen oplossing zorgen, omdat voor veel oplossingen in het ondernemingsrecht notariële tussenkomst vereist is. Meijburg Legal zal daarbij in voorkomende gevallen ook nauw samenwerken met de collega’s van KPMG België en K Law.

De expertise van Meijburg Legal omvat het:

 • adviseren van cliënten (en fiscalisten) bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken;
 • oprichten van vennootschappen, stichtingen, coöperaties, personenvennootschappen, fondsen voor gemene rekening en andere vennootschappen naar Nederlands recht, alsmede Europese vennootschappen;
 • begeleiden en implementeren van (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen, overnames, zetelverplaatsingen, omzettingen en (her)structureringen;
 • opzetten van private-equitystructuren;
 • adviseren op het gebied van corporate governance;
 • adviseren omtrent uitkeringen op aandelen en lidmaatschapsrechten;
 • adviseren omtrent soortaandelen, winstrechten en certificaten;
 • adviseren omtrent managementparticipatieplannen;
 • opzetten, inrichten en (her)structureren van joint ventures en samenwerkingsverbanden;
 • opzetten, inrichten en (her)structureren van familievennootschappen;
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
 • begeleiden van aandelentransacties, emissies en kapitaalverminderingen;
 • opstellen en wijzigen van statuten van rechtspersonen en personenvennootschappen;
 • begeleiden van activa-passivatransacties;
 • verpanden van aandelen en lidmaatschapsrechten, alsmede vestigen van vruchtgebruik;
 • adviseren omtrent leveraged- en managementbuy-ins/outs;
 • adviseren omtrent bedrijfsopvolging;
 • adviseren omtrent en begeleiden van de ontbinding van rechtspersonen en vennootschappen;
 • opstellen van correcte besluitvorming binnen rechtspersonen en vennootschappen.

 

Freerk Volders en Marieke Enneman

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)