Jaarafsluiting 31 december 2016 | KPMG | BE
close
Share with your friends

Jaarafsluiting 31 december 2016: beoordeling groottecriteria

Jaarafsluiting 31 december 2016

Wanneer uw vennootschap op afsluitdatum van 31 december 2015 niet meer dan één van de (verhoogde) groottecriteria heeft overschreden, dan kan ze ten vroegste in 2018 als grote vennootschap in aanmerking komen!

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Dit hebben we te “danken” aan een overgangsregeling die is voorzien in het Wetboek van vennootschappen voor toepassing van het vernieuwde artikel 15 (verschil grote en kleine vennootschap) en het nieuwe artikel 15/1 (microvennootschap).

Wat zegt de overgangsregeling?

Voor de wijziging van categorie met betrekking tot het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na 31 december 2015, moet uitsluitend worden nagegaan of de vennootschap op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de verhoogde criteria van het nieuwe artikel 15 en 15/1 W.Venn. overschrijdt.

Laten we verduidelijken met een praktisch voorbeeld

Een vennootschap voert een boekhouding per kalenderjaar. Voor de boekjaren 2013 en 2014 werd de vennootschap aangemerkt als een “grote” vennootschap. De vennootschap heeft de volgende criteria:

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Jaargemiddelde personeelsbestand 70 70 70
Omzet € 8.800.000 9.200.000 9.100.000
Balanstotaal € 4.400.000 4.400.000  4.400.000

1.Eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015 (boekjaar 2016)

Voor de beoordeling of de vennootschap voor het boekjaar 2016, dit is het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, wordt aangemerkt als een “kleine” of een “grote” vennootschap, moet uitsluitend worden nagegaan of zij op 31 december 2015, zijnde de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de verhoogde criteria van het nieuwe artikel 15 W.Venn. overschrijdt.

Op balansdatum 31 december 2015 overschreed de vennootschap slechts één van de criteria vermeld in artikel 15 W.Venn.:

  • Omzet: 8.800.000 € < 9.000.000 €
  • Balanstotaal: 4.400.000 € < 4.500.000 €
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 70 > 50

Bijgevolg wordt de vennootschap voor het boekjaar 2016 aangemerkt als een kleine vennootschap.

2.Vanaf het tweede boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015

Vanaf het daaropvolgende boekjaar, met name het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2017, geldt opnieuw de gewone regeling, met name dat wanneer meer dan één van de criteria vermeld in artikel 15 W.Venn. worden overschreden of niet meer worden overschreden, dit slechts gevolgen heeft wanneer dit zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen hiervan gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk, op balansdatum, meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.

2.1. Boekjaar 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017)

Op balansdatum 31 december 2016 heeft de vennootschap meer dan één van de criteria overschreden:

  • Omzet: 9.200.000 € > 9.000.000 €
  • Balanstotaal: 4.400.000 € < 4.500.000 €
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 70 > 50

De overschrijding van meer dan één van de criteria in 2016 is een eerste overschrijding, terwijl slechts sprake is van een wijziging van categorie wanneer er tijdens twee opeenvolgende boekjaren een overschrijding (of een niet langer een overschrijding) heeft plaatsgevonden.

De vennootschap wordt bijgevolg voor het boekjaar 2017 nog steeds aangemerkt als een kleine vennootschap.

2.2. Boekjaar 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)

Op balansdatum 31 december 2017 heeft de vennootschap meer dan één van de criteria overschreden:

  • Omzet: 9.100.000 € > 9.000.000 €;
  • Balanstotaal: 4.400.000 € < 4.500.000 €;
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 70 > 50.

De vennootschap heeft twee opeenvolgende boekjaren (2016 en 2017) meer dan één van de criteria overschreden.

Bijgevolg wordt de vennootschap aangemerkt als een “grote” vennootschap voor het daaropvolgende jaar, met name vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2018.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig