Het bedrijfskapitaal: smeerolie van uw bedrijf | KPMG | BE
close
Share with your friends

Het bedrijfskapitaal: smeerolie van uw bedrijf

Het bedrijfskapitaal: smeerolie van uw bedrijf

Het verschil tussen de kortlopende activa (voorraden, handelsvorderingen, beschikbare contanten) en de passiva (kortlopende schulden) vormt het bedrijfskapitaal of het werkkapitaal van uw onderneming.

Partner, Accountants

KPMG in Belgium

Contact

Gerelateerde content

Het bedrijfskapitaal is een essentiële financiële indicator, die veel zegt over het financiële beleid van een onderneming. Met een groter bedrijfskapitaal kan uw onderneming rekenen op een veilige en zekere reputatie bij investeerders, overheid, klanten en leveranciers. De onderneming staat in dat geval in een sterke positie om te onderhandelen over kredieten en/of aankoopvoorwaarden. Een onderneming met een sterk bedrijfskapitaal zal bovendien beter het hoofd kunnen bieden aan zwakkere periodes en eventuele marktschommelingen.

Het investeren in de verschillende domeinen van het bedrijfskapitaal vormt echter een zeker risico. Voorraden kunnen bijvoorbeeld minder waard worden en debiteuren kunnen achter blijven in betaling. Banken financieren daarom steeds minder vaak in werkkapitaal.

Welke maatregelen kan u als ondernemer nemen om uw bedrijfskapitaal te versterken?

Beheer van het aantal dagen klantenkrediet

De onderneming streeft naar kortere facturatietermijnen en minder facturatiefouten; zij onderhandelt over kortingen bij contante betaling, maakt een evaluatie van de kredietwaardigheid van de belangrijkste klanten, volgt de uitstaande bedragen op, stelt onmiddellijk betalingsherinneringen op enz.

Degelijk voorraadbeheer

Analyseer de omloopsnelheid van uw voorraden, organiseer een systeem van permanente inventaris met minimum en maximum voorraden per product of productgroep (vastleggen van een ‘veiligheidsvoorraad’). Een te hoge voorraadwaarde kost immers handen vol geld. Volg de wijzigende marktomstandigheden en overweeg indien mogelijk groepsaankopen via een coöperatie.

Bijkomende bedrijfskapitaal door middel van factoring

Als u als ondernemer een grote debiteuren portefeuille heeft, kunt u deze ‘verkopen’ aan een factoringmaatschappij. Zij betalen u direct een bedrag voor de openstaande portefeuille. Vervolgens innen zij de bedragen bij uw klanten. Het voordeel is dat u relatief snel werkkapitaal beschikbaar heeft. Het nadeel is dat u (veel) marge verliest door het tarief van de factoringmaatschappij.

Beheer van het aantal dagen leverancierskrediet

De onderneming beheert de opvolging van de afgesloten overeenkomsten, de regelmaat van de betalingen (zonder vervroegde betalingen), en de afspraken over toegestane kortingen. In perioden van tijdelijke financiële problemen negotieert de ondernemer afbetalingsplannen met overheidsinstellingen en/of leveranciers.

Bijkomend bedrijfskapitaal in ruil voor aandelen

Investeerders, investeringsfondsen en participatiemaatschappijen verstrekken werkkapitaal vaak in ruil voor aandelen (eventueel in combinatie met een lening). Voordeel is dat u als ondernemer geen aflossing en rente betaalt. Nadeel is dat u wel een stuk(je) van uw bedrijf in handen geeft van een andere partij.

Overige rechtstreekse en onrechtstreekse maatregelen

  • Het aangaan van leningen met uitgestelde kapitaalsaflossing
  • Een kapitaalverhoging in cash door de bestaande aandeelhouders
  • Inventariseren van steun verlenende overheidsmaatregelen
  • Je dividendpolitiek afstemmen op de investeringspolitiek
  • Niet-prioritaire investeringen (tijdelijk) terugschroeven of uitstellen

U merkt, als ondernemer is het bewaken van uw werkkapitaal een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig