close
Share with your friends

Europees douanerecht: Geregistreerd Exporteur in het Algemeen Preferentieel Systeem

Europees douanerecht

Per 1 januari 2017 is het REX-systeem (afgeleid van ‘Registered EXporter’) geïntroduceerd: een nieuw certificeringssysteem inzake de oorsprong van goederen. Het REX-systeem heeft betrekking op goederen uit de landen die vallen onder het Algemeen Preferentieel Systeem (hierna: APS): ontwikkelingslanden die de Europese Unie steunt door lagere of geen invoerrechten te hanteren. De invoering van het REX-systeem brengt ook extra risico´s met zich voor importeurs.

Gerelateerde content

Binnen het kader van het nieuwe certificeringssysteem staan zelfcertificering en digitalisering centraal. Exporteurs uit APS-begunstigde landen moeten zich registreren bij bevoegde autoriteiten, zodat zij zelf zogenoemde attesten van oorsprong kunnen afgeven. Deze geregistreerde exporteurs worden opgenomen in een register in de vorm van een online database die importeurs kunnen raadplegen.

Belangrijk om op te merken is dat het REX-systeem op gefaseerde basis zal worden ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 nemen de volgende landen deel: Congo (Democratische Republiek), Comoren (met uitzondering van Mayotte), Guinee-Bissau, India, Kenia, Laos, Niue-eiland, Salomonseilanden en Zambia. In totaal zullen uiteindelijk ruim zeventig landen het nieuwe certificeringssysteem gaan implementeren. Voor de volledige implementatie van het systeem wordt 30 juni 2020 als streefdatum gehanteerd.

Attest van oorsprong & registratieverplichting

Het nieuwe oorsprongsbewijs voortvloeiend uit het REX-systeem heet ‘attest van oorsprong’. Dit document moet in beginsel voor iedere zending worden opgesteld door de geregistreerde marktdeelnemer zelf. Met de vrijheid van zelfcertificering gaan wel de nodige verantwoordelijkheid en daarmee samenhangende verplichtingen gepaard in de vorm van procedures en voorwaarden.

Een exporteur uit een APS-begunstigd land dient zich te registreren in de eerder genoemde database bij de bevoegde autoriteiten. In bepaalde gevallen is dit ook vereist voor bedrijven binnen de Europese Unie. Dit moet bijvoorbeeld gebeuren wanneer goederen (met een waarde hoger dan € 6.000) vanuit de Europese Unie ter bewerking of verwerking worden geëxporteerd naar een van de APS-begunstigde landen: de zogenoemde bilaterale cumulatie van oorsprong. Nederlandse en Belgische bedrijven die met bovenstaande situaties te maken hebben kunnen zich per 1 januari 2017 als ‘geregistreerd wederverzender’ bij de bevoegde douaneautoriteiten laten vastleggen.

Importeren in de Europese Unie met gebruikmaking van preferentiële oorsprong kan voordelig zijn (door lagere of geen invoerrechten), maar is meer dan eerst aan risico’s verbonden. Door het REX-systeem worden de bevoegde autoriteiten in feite alleen nog bij de registratie van de exporteurs betrokken, waarna de exporteur zich aan de oorsprongsbepalingen dient te houden. Voor importeurs is er in geval van onregelmatigheden weinig tot geen mogelijkheid meer om zich te beroepen op de goede trouw. Indien achteraf blijkt dat de geïmporteerde goederen niet voldoen aan de oorsprongscriteria, moet dat doorgaans als een normaal bedrijfsrisico van de importeur worden gezien en worden douanerechten achteraf nagevorderd van de importeur. Marktpartijen doen er derhalve verstandig aan de nodige (processuele en contractuele) voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Leon Kanters en Arwin Ouwerkerk
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)