Automatische gegevensuitwisseling | KPMG | BE
close
Share with your friends

Automatische gegevensuitwisseling: de gevolgen van de Common Reporting Standard (CRS)

Automatische gegevensuitwisseling

Vanaf 1 januari 2016 is in België de Common Reporting Standard (CRS) in werking getreden. België zal zo wereldwijd automatisch bepaalde gegevens beginnen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Sinds 2016 werd de CRS reeds toegepast voor een 50-tal landen. Vanaf 2017 gaat het reeds om ongeveer 100 landen. Verwacht wordt dat nog meer landen zich in de toekomst zullen aansluiten.

Partner, Tax and Legal Advisers

KPMG in België

Contact

Gerelateerde content

Vanaf 1 januari 2016 is in België de Common Reporting Standard (CRS) in werking getreden. België zal zo wereldwijd automatisch bepaalde gegevens beginnen uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. Sinds 2016 werd de CRS reeds toegepast voor een 50-tal landen. Vanaf 2017 gaat het reeds om ongeveer 100 landen. Verwacht wordt dat nog meer landen zich in de toekomst zullen aansluiten.

Concreet betekent dit dat Belgische fiscale inwoners in deze landen niet langer een rekening zullen kunnen aanhouden zonder dat de Belgische fiscus daarvan op de hoogte is. Zo zal bijvoorbeeld de Belgische fiscus informatie krijgen over rekeningen die door een privaat vermogensvehikel, zoals een trust of foundation aangehouden worden. Ook de Belgen die achter deze structuren schuil gaan zullen worden geïdentificeerd en gerapporteerd.

Wat gebeurt er in de praktijk?

Concreet zullen financiële instellingen voor hun klanten nagaan in welk(e) land(en) zij fiscaal inwoner zijn. De term ‘financiële instelling’ dient hierbij ruim te worden opgevat: naast klassieke banken gaat het eveneens om bewaarinstellingen, sommige beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

In bepaalde gevallen zal er dan een informatiestroom tot stand komen waarbij de financiële instelling bepaalde gegevens zal rapporteren aan de fiscus van het land van de financiële instelling die op haar beurt deze informatie zal overmaken aan de Belgische fiscus. De eerste informatie-uitwisseling zal plaatsvinden in 2017 (voor de informatie die betrekking heeft op het jaar 2016).

Over welke informatie gaat het precies?

Bepaalde persoonsgegevens zoals naam, adres en fiscaal identificatienummer (TIN), aangevuld met de geboortedatum en geboorteplaats wanneer het gaat om een particuliere klant.

  • De nummer(s) van de betreffende rekening(en).
  • De saldi of de waarden van de rekeningen.
  • De totale bruto-inkomsten (bv. ontvangen interesten en dividenden).
  • De totale bruto-opbrengsten van o.a. de verkoop, terugbetaling of afkoop van effecten.

Het begrip ‘rekening’ moet daarbij ruim geïnterpreteerd worden. Er zullen niet alleen gegevens over zicht- en spaarrekeningen worden uitgewisseld, maar ook over bv. effectenrekeningen, aandelen- of schuldvorderingen in sommige beleggingsvehikels en bepaalde verzekeringscontracten zoals een tak 23 beleggingsverzekering.

Voor fiscaal transparante entiteiten (bv. burgerlijke maatschappen en onverdeeldheden) worden naast de rekeningen van de entiteit zelf ook de leden mee gerapporteerd. Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke begunstigden van entiteiten die voornamelijk passieve (dividenden, interesten,…) inkomsten hebben.

Er zal zowel informatie worden uitgewisseld voor particuliere klanten als voor vennootschappen.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig