close
Share with your friends

Quick Scan Transfer Pricing

Quick Scan Transfer Pricing

De globalisering neemt toe en multinationals verhandelen hun goederen en diensten over de hele wereld.

De globalisering neemt toe en multinationals verhandelen hun goederen en diensten.

De globalisering neemt toe en multinationals verhandelen hun goederen en diensten over de hele wereld. Belastingautoriteiten geven tegengas en verdedigen hun nationale belastingbasis door:
  • uitgebreide transfer pricing-bepalingen
  • strenge documentatievereisten
  • geperfectioneerde auditpraktijken
  • aanzienlijke boetes voor niet-naleving
  • consistente en snelle invoering van initiatieven op het vlak van grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion & Profit Shifting – BEPS).

 

De Belgische belastingautoriteiten onderzoeken en controleren nauwgezet het transfer pricing-beleid van de Belgische entiteiten van ondernemingen en hun transacties met partijen in het buitenland. Daarnaast, en in lijn met de wereldwijde trends en recente BEPS-ontwikkelingen, is er een nieuwe transfer pricing-wetgeving in België van kracht. Deze nieuwe transfer pricing-wetgeving houdt voor Belgische bedrijven verslagleggings- en indieningsvereisten in, waarbij men aan specifieke criteria moet voldoen. 

 

Waar moet u aan denken?

  • Gelden voor u de criteria die in de nieuwe wetgeving zijn vastgelegd?
  • Aan welke verslaglegging moet u voldoen en wanneer?
  • Wat is het algemene oordeel over uw transfer pricing-profiel? 
  • Waar moet u op letten om de transfer pricing-wetgeving na te leven en hoe minimaliseert u risico's? 

Met de transfer pricing quick scan ziet u in één oogopslag waar uw bedrijf nog aan moet werken:

Is de Belgische transfer pricing-wetgeving op uw bedrijf van toepassing?

In welke mate bent u blootgesteld aan mogelijke transfer pricing-risico's:

  • het risico in conflict te komen met het 'arm's length'-beginsel
  • het risico van onvoldoende prijsbeheer

U stelt deze risico's vast door:

  • uw bedrijfsprofiel in verband met transfer pricing te beoordelen
  • de bedrijfsgebieden die mogelijk interessant zijn voor de belastingautoriteiten eruit te halen
  • uw naleving van processen en beleid op het vlak van transfer pricing-beheer te verduidelijken​

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op