close
Share with your friends

On the 2017 board agenda

On the 2017 board agenda

Op basis van inzichten uit ons onderzoekswerk en interacties met bestuurders en bedrijfsleiders hebben we zeven punten geïdentificeerd die bestuursraden niet mogen vergeten omdat ze de onderneming in het komende jaar vooruithelpen.

Gerelateerde content

On the 2017 Board Agenda

Om in 2017 sterke bedrijfsresultaten te behalen, blijven de volgende factoren cruciaal: belangrijke risico's beheren, innoveren en inspelen op nieuwe opportuniteiten, en de strategie uitvoeren. De context verandert echter snel – en misschien grondig – omdat technologische ontwikkelingen, verstoorde businessmodellen, grotere verwachtingen van beleggers en andere stakeholders, en de wereldwijde volatiliteit en politieke verschuivingen ondernemingen en hun raden dwingen om de ontwikkeling en uitvoering van hun strategie te herdenken, en ook wat het betekent om een bedrijfsleider te zijn. Op basis van inzichten uit ons recent onderzoekswerk en interacties met bestuurders en bedrijfsleiders in de afgelopen 12 maanden hebben we zeven punten geïdentificeerd die bestuursraden niet mogen vergeten omdat ze de onderneming in het komende jaar vooruithelpen.

  • Erkennen dat strategie en risico verbinden en op elkaar afstemmen nooit zo belangrijk en moeilijk is geweest als nu.
  • De strategie op basis van totale impact ontwikkelen en uitvoeren.
  • De samenstelling van de raad grondig bekijken: sluit het talent in de bestuurskamer aan op de strategie en toekomstige behoeften van de onderneming?
  • Bijzondere aandacht besteden aan mogelijke risico's die zich stellen door de toon aan de top, de cultuur en incentives.
  • Herbekijken van de crisispreventie van de onderneming en de inspanningen om klaar te staan 
  • Het betrokkenheidsprogramma van aandeelhouders van de onderneming herbekijken.
  • Besprekingen binnen de bestuurskamer over cyberrisico en -veiligheid verfijnen en uitbreiden.

 

Lees: On the 2017 Board Agenda voor meer informatie.

Lees ook: On the 2017 Audit Committee Agenda.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)