close
Share with your friends

De Nederlandse werkkostenregeling: hoe om te gaan met vergoedingen en verstrekkingen aan een werknemer?

De Nederlandse werkkostenregeling

Op grond van de Nederlandse werkkostenregeling (hierna: WKR), waarvan de toepassing sinds 1 januari 2015 verplicht is voor werkgevers, vormen in beginsel alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die plaatsvinden aan (ex-)werknemers loon.

Gerelateerde content

Afgezien van enkele uitzonderingen is het in de WKR mogelijk om de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet via de loonstrook van de werknemer te belasten, maar aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. De werkgever moet vervolgens bepalen of hij via de eindheffing loonbelasting moet afdragen over deze door hem aangewezen voordelen. Daarbij heeft de werkgever een vrije ruimte van 1,2% (2017) van de loonsom van de werknemers. Bij overschrijding van deze grens dient de werkgever over het meerdere via de eindheffing loonbelasting naar een tarief van 80% af te dragen.

Bij het bepalen van de invulling van de vrije ruimte mag de omvang van de aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet in belangrijke mate (30% of meer) groter zijn dan wat gebruikelijk is in overeenkomstige omstandigheden. In de praktijk hanteert de Belastingdienst bij de beoordeling van dit gebruikelijkheidscriterium een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar.

Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij de inventarisatie van de personeelsvergoedingen en ‑verstrekkingen. Om daarin te voorzien hebben wij een inventarisatiesheet ontwikkeld, die dient als hulpmiddel waarmee een indicatief overzicht van de relevante kosten in het kader van de WKR kan worden geschetst. Indien u interesse hebt in de inventarisatiesheet of op een andere wijze assistentie wenst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Ton van Dael en William Donders

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)