close
Share with your friends

Nederlands Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA)

Nederlands Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

Ondernemers zijn verplicht om in de laatste (Nederlandse) btw-aangifte van het boekjaar correcties op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (hierna: BUA) en het privégebruik auto van de zaak te verwerken. Voor ondernemers bij wie het boekjaar gelijkloopt aan het kalenderjaar is dit de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2016 of van december 2016.

Gerelateerde content

Het BUA beoogt de aftrek van btw op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit te sluiten als deze gratis of beneden kostprijs ter beschikking worden gesteld. Voorbeelden van uitgaven waar het BUA een rol kan spelen zijn onder andere het kerstpakket en een personeelsfeest. Wij merken op dat deze regeling uitsluitend ziet op de aftrek van Nederlandse btw.

In dat kader treft u hier een up-to-date beschrijving aan over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. In dit document zijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak verwerkt. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Mocht u vragen hebben over de werking van het BUA of het privégebruik auto van de zaak, neemt u dan gerust contact op met een van onze btw-specialisten.

 

Mathijs Horsthuis en Joost Willemsen

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)