close
Share with your friends

Export Quick Scan

Export Quick Scan

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land.

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot...

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land. 

Dit schept onduidelijkheid over hoe alle regels juist toe te passen, onder meer op het vlak van douaneformaliteiten, belastingen, vergunningen, verzekeringen en vervoerscontracten. Het is dan ook een uitdaging om constante, betrouwbare inkomsten te garanderen.

Proactief rekening houden met de risico's en nagaan of men de nodige expertise in huis heeft, is voor bedrijven van essentieel belang. De exportscan verschaft een uitgebreid overzicht van de sterke en zwakke punten van uw organisatie met betrekking tot de internationale handel; Bovendien komt u meer te weten over internationale 'best practices', zodat u uw huidige processen op het gebied van bepalingen en belasting kunt optimaliseren.

 

Start the Scan

© 2020 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op