close
Share with your friends

Export Quick Scan

Export Quick Scan

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land.

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot...

De regelgeving voor internationale handel is zeer ingewikkeld en verschilt van land tot land. 

Dit schept onduidelijkheid over hoe alle regels juist toe te passen, onder meer op het vlak van douaneformaliteiten, belastingen, vergunningen, verzekeringen en vervoerscontracten. Het is dan ook een uitdaging om constante, betrouwbare inkomsten te garanderen.

Proactief rekening houden met de risico's en nagaan of men de nodige expertise in huis heeft, is voor bedrijven van essentieel belang. De exportscan verschaft een uitgebreid overzicht van de sterke en zwakke punten van uw organisatie met betrekking tot de internationale handel; Bovendien komt u meer te weten over internationale 'best practices', zodat u uw huidige processen op het gebied van bepalingen en belasting kunt optimaliseren.

 

Start the Scan

Neem contact met ons op