close
Share with your friends

Automatische gegevensuitwisseling: de gevolgen van de Common Reporting Standard (CRS) in vogelvlucht

Automatische gegevensuitwisseling

Vanaf 1 januari 2016 is in België en Nederland de Common Reporting Standard (CRS) in werking getreden. Daarmee zullen België en Nederland wereldwijd automatisch bepaalde gegevens uitwisselen om belastingontduiking tegen te gaan. De CRS wordt vanaf 2016 toegepast door ongeveer vijftig landen en vanaf 2017 zullen dit er reeds circa honderd zijn. Verwacht wordt dat in de toekomst zich nog meer landen zullen aansluiten.

Gerelateerde content

Fiscale inwoners van België en Nederland zullen in deze landen niet langer een rekening kunnen aanhouden zonder dat de Belgische respectievelijk Nederlandse fiscus daarvan op de hoogte is.

Zo zullen de Belgische en Nederlandse fiscus bijvoorbeeld informatie krijgen over buitenlandse rekeningen die door een privaat vermogensvehikel, zoals een fonds, trust of foundation, worden aangehouden en waarvan een of meer uiteindelijk belanghebbenden Belgische respectievelijk Nederlandse fiscale inwoners zijn. Ook de Belgen dan wel Nederlanders die achter deze structuren schuilgaan zullen worden geïdentificeerd en gerapporteerd.

Wat gebeurt er in de praktijk?

Concreet zullen financiële instellingen voor hun klanten nagaan in welk(e) land(en) zij fiscaal inwoner zijn. De term ‘financiële instelling’ moet hierbij ruim worden opgevat: naast klassieke banken gaat het eveneens om onder andere bewaarinstellingen, sommige beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeringsmaatschappijen.

In bepaalde gevallen zal dan een informatiestroom tot stand komen waarbij de financiële instelling gegevens zal rapporteren aan de fiscus van het land van de financiële instelling, die op haar beurt deze informatie zal overmaken aan de Belgische fiscus (met betrekking tot informatie over Belgische fiscale inwoners) of de Nederlandse belastingdienst (betreffende informatie over Nederlandse fiscale inwoners). De eerste informatie-uitwisseling zal plaatsvinden in 2017 (voor de informatie die betrekking heeft op het jaar 2016).

Over welke informatie gaat het precies?

a.bepaalde persoonsgegevens zoals naam, adres en fiscaal identificatienummer (TIN), aangevuld met de geboortedatum en geboorteplaats wanneer het gaat om een particuliere klant;

b.de nummer(s) van de betreffende rekening(en);

c.de saldi of de waarden van de rekeningen;

d.de totale bruto-inkomsten (bijvoorbeeld ontvangen interesten en dividenden);

e.de totale bruto-opbrengsten van onder andere de verkoop, terugbetaling of afkoop van effecten.

Het begrip ‘rekening’ moet daarbij ruim worden geïnterpreteerd. Er zullen niet alleen gegevens over zicht- en spaarrekeningen worden uitgewisseld, maar ook over bijvoorbeeld effectenrekeningen, aandelen- of schuldvorderingen in sommige beleggingsvehikels en bepaalde verzekeringscontracten zoals een Belgische ‘tak 23-beleggingsverzekering’.

In België worden voor fiscaal transparante entiteiten (zoals burgerlijke maatschappen en onverdeeldheden) naast de rekeningen van de entiteit zelf ook de leden mee gerapporteerd. In Nederland hangt dit af van de specifieke situatie. In het algemeen geldt dat informatie over uiteindelijke begunstigden van entiteiten die voornamelijk passieve (dividenden, interesten,…) inkomsten hebben zullen worden gerapporteerd.

Er zal zowel informatie worden uitgewisseld over particuliere klanten als over vennootschappen. Voor meer informatie over de CRS kunt u voor België contact opnemen met Ilke Vandenbroeck (+32 2 708 36 51, ivandenbroeck@kpmg.com) en voor Nederland met Michèle van der Zande of Jip Lieverse (+31 88 909 11 28, lieverse.jip@kpmg.com).
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2020 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)