close
Share with your friends

Op de agenda van het 2017 auditcomité

Op de agenda van het 2017 auditcomité

Op basis van inzichten uit ons onderzoekswerk en interacties met auditcomités en bedrijfsleiders hebben we acht punten geïdentificeerd die auditcomités niet mogen vergeten wanneer ze hun agenda's voor 2017 opstellen en uitvoeren.

Gerelateerde content

on the 2017 audit committee agenda

Financiële verslaglegging, compliance en de risico- en interne controleomgeving zullen in 2017 nog steeds op de proef worden gesteld door een trage groei en economische onzekerheid, technologische ontwikkelingen en verstoorde businessmodellen, cyberrisico's, strenger toezicht op de regelgeving en de vraag van beleggers naar transparantie evenals ingrijpende kenteringen in de politiek en beleidsveranderingen in de VS, het VK en elders. Gerichte maar flexibele agenda's – met een beoordeling over wat wel en niet op de agenda van het comité past en wanneer een grote sprong moet worden genomen – zullen cruciaal zijn. Op basis van inzichten uit ons recent onderzoekswerk en interacties met auditcomités en bedrijfsleiders in de afgelopen 12 maanden hebben we acht punten geïdentificeerd die auditcomités niet mogen vergeten wanneer ze hun agenda's voor 2017 opstellen en uitvoeren.

  • De rechtstreekse verantwoordelijkheid van het auditcomité voor de externe auditor versterken.
  • Niet binnen GAAP vallende financiële maatregelen een prominente plaats geven op de agenda van het auditcomité.
  • Implementatieplannen en activiteiten voor grote boekhoudkundige veranderingen in de toekomst opvolgen, met name de nieuwe internationale boekhoudnormen voor opbrengsterkenning en leasing.
  • Belangrijke regelgevende initiatieven opvolgen die de transparantie van het auditproces willen verbeteren.
  • De focus van de onderneming op ethiek, compliance en cultuur sterk opvoeren.
  • Interne audit focussen op belangrijke risicogebieden en de geschiktheid van risicobeheerprocessen van de onderneming in het algemeen.
  • De kwaliteit van financiële verslaglegging begint met de CFO en de Finance-organisatie; een scherpe focus op leiderschap en doorgroeipotentieel behouden.
  • De tijd dat het auditcomité samen is optimaal benutten, binnen en buiten de bestuurskamer.

 

Lees On the 2017 Audit Committee Agenda voor meer informatie.

Zie ook On the 2017 Board Agenda

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)