close
Share with your friends

De Nederlandse belastingheffing over spaar- en beleggingstegoeden in beweging

Belastingheffing over spaar- en beleggingstegoeden

Particulieren, inwoners van Nederland, zijn over hun inkomen uit sparen en beleggen Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd. Dit inkomen betreft de inkomsten uit banktegoeden, aandelen, vastgoed en overige bezittingen (verminderd met schulden). Voor een niet-inwoner geldt dit ook ten aanzien van door hem gehouden onroerende zaken in Nederland.

Gerelateerde content

De inkomsten uit bovengenoemde vermogensbestanddelen worden in beginsel belast met inkomstenbelasting volgens de box 3-regelgeving. Op basis hiervan wordt verondersteld dat gedurende het jaar over het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari van dat jaar 4% rendement wordt gerealiseerd en is over dit fictieve rendement 30% inkomstenbelasting verschuldigd, per saldo dus 1,2% (4% x 30%) over de nettowaarde van het bezit.

Omdat een rendement van 4% onder de huidige marktomstandigheden lang niet door iedereen wordt gerealiseerd, is de effectieve Nederlandse belastingdruk in veel gevallen significant hoger dan 30%. Nu op banktegoeden momenteel doorgaans (aanzienlijk) minder dan 1,2% rente wordt vergoed, is de effectieve belastingdruk in voorkomende gevallen zelfs (aanzienlijk) hoger dan 100%! Anderzijds moet worden beaamd dat de effectieve belastingdruk bij hoogrenderende vermogensbestanddelen in box 3 relatief laag is.

Over de in voorkomende gevallen hoge effectieve belastingdruk heerst maatschappelijke verbazing en ontevredenheid. De Nederlandse wetgever heeft dit onderkend en onderzoekt momenteel de mogelijkheden om in de toekomst het daadwerkelijke rendement op vermogen te belasten. De staatssecretaris van Financiën heeft daartoe in een brief een aantal varianten uiteengezet.

Omdat de staatssecretaris duidelijk stelt dat de nadere uitwerking en implementatie van de varianten nog ten minste enkele jaren zal duren, houden wij er rekening mee dat het huidige stelsel – in aangepaste vorm (zie hieronder) – vooralsnog zal worden gehandhaafd.

De aanpassing van het huidige box 3-stelsel betreft de wijziging van het fictieve rendement. Dit werd reeds in het Belastingplan 2016 aangepast en betekent, kort gezegd, dat het fictieve rendement vanaf 2017 afhankelijk is van de gemiddelde rendementen en samenstelling van vermogens in het verleden en de omvang van het box 3-vermogen van de betreffende belastingplichtige. Voor het jaar 2017 gelden op basis hiervan de volgende schijven:

< € 100.000 2,87% 0,86% 
€ 100.000 – € 1.000.000  4,60% 1,38% 
> € 1.000.000 5,39% 1,62%

De percentages van 2,87%, 4,60% en 5,39% betreffen de fictieve rendementen die leiden tot een belastingheffing van 0,86%, 1,38% en 1,62% over het vermogen per 1 januari 2017. De fictieve rendementen worden jaarlijks herzien op basis van de gemiddelde rendementen en de gemiddelde samenstelling van vermogens in het verleden. Overigens is hiervoor omwille van eenvoud geen rekening gehouden met het heffingvrije vermogen en/of heffingskortingen.

Er wordt ook onder het aangepaste box 3-stelsel geheven over fictieve rendementen, waardoor de effectieve belastingdruk ten aanzien van laagrenderende vermogensbestanddelen – zoals banktegoeden – ook onder het aangepaste box 3-stelsel hoog kan zijn.

Indien u beschikt over laagrenderende vermogensbestanddelen in privé en wordt geconfronteerd met een hoge effectieve belastingdruk, kunt u onder meer overwegen deze vermogensbestanddelen in te brengen in een eigen normaal belaste vennootschap (‘kasgeld-bv’) of een zogenoemde vrijgestelde beleggingsinstelling (‘vbi’).

Of inbreng van vermogen in een kasgeld-bv of vbi wenselijk is, dient per specifieke situatie te worden beoordeeld. Indien u vermogen inbrengt in een vbi, moet onder meer de antimisbruikbepaling tegen ‘boxhoppen’ (binnen achttien maanden) in aanmerking worden genomen. Wanneer de belastingheffing op basis van box 3 kwalificeert als een ‘buitensporige individuele last’ kunt u hiertegen ook bezwaar maken.

Uiteraard zijn wij graag bereid de mogelijkheden in dit verband met u te bespreken. Indien u dit wenst, adviseren wij u spoedig contact met ons op te nemen. 1 januari 2017, de peildatum voor uw inkomen uit sparen en beleggen 2017, nadert namelijk snel!

 

Mark Bos en Mark Foesenek
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today