close
Share with your friends

Handhaving nieuwe wet zelfstandigen in Nederland uitgesteld tot 1 januari 2018

Handhaving nieuwe wet zelfstandigen in Nederland

Onlangs heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer laten weten dat de implementatietermijn van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘Wet DBA’) in verband met de op de arbeidsmarkt ontstane onrust en onzekerheid over deze wet wordt verlengd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Gerelateerde content

Door de Wet DBA is de VAR-verklaring per 1 mei 2016 komen te vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen onderling een contract afsluiten waarin staat wat hun werkrelatie is. Concreet houdt de nu verlengde implementatietermijn in dat handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018, zodat in de tussentijd de knelpunten kunnen worden opgelost. Hiermee zouden de onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt kunnen worden weggenomen.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de Wet DBA niet buiten werking wordt gesteld. Voor een overzicht van de te nemen maatregelen verwijzen wij naar dit nieuwsbericht.


Esther Hoppenbrouwers en William Donders

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2021 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today